Van Partytent tot Mega-event

Uitvoerings- en Evenementenbeleid

De raad van de gemeente Overbetuwe heeft in zijn vergadering van 7 januari 2014 het evenementenbeleid gemeente Overbetuwe vastgesteld.
In het besluit staan o.a. regels voor het organiseren van evenementen, faciliteren, openbare orde en veiligheid, eindtijden en toezicht en handhaving.

Hierover vindt u een aantal wijzigingen.

Eindtijden

Als u een evenement organiseert gelden de volgende maximale eindtijden: 

Voor het gehele grondgebied van de gemeente (met uitzondering van centrum Elst) 

zondag t/m donderdag

 • eindtijd muziek  24.00 uur
 • eindtijd horeca   00.30 uur
 • eindtijd evenement  01.00 uur

vrijdag en zaterdag

 • eindtijd muziek  01.00 uur
 • eindtijd horeca    01.30 uur
 • eindtijd evenement  02.00 uur

Voor het centrum Elst ( omgeving Dorpsstraat en Europaplein) 

zondag t/m donderdag

 • eindtijd muziek  23.00 uur
 • eindtijd horeca    23.30 uur
 • eindtijd evenement  24.00 uur

vrijdag en zaterdag

 • eindtijd muziek  24.00 uur
 • eindtijd horeca     00.30 uur
 • eindtijd evenement  01.00 uur

Schoonmaken

De organisatie is verantwoordelijk voor het schoonmaken van het terrein. De organisatie moet er onder andere voor zorgen dat er voldoende kliko’s geplaatst worden. U kunt deze bij ons lenen. De eerste vijf kliko’s zijn gratis, vanaf de zesde kliko zijn de kosten €5,-- per kliko.  De organisatie moet verder zelf zorgdragen voor het afvoeren van het overige restafval. Voor het storten worden bij de gemeentewerf de reguliere prijzen gehanteerd.

Leges

Voor het verlenen van een evenementenvergunning vragen wij geen leges, dit geldt ook voor andere ontheffingen en vergunningen die nodig zijn om het evenement te organiseren.
Er is een aantal uitzonderingen waar wel leges voor worden gevraagd.
Dit is de ontheffing voor de verkoop van zwakalcoholische dranken, een extra terrasvergunning en een loterijvergunning.

Voor alle evenementen dient u een vergunning aan te vragen. U kunt hiervoor een aanvraagformulier vinden op onze website.

Bekijk de volledige tekst van het uitvoeringsbeleid evenementen 2018 en het evenementenbeleid 2014.