Tijdelijke verkeersmaatregelen genomen op dinsdag 19 juli i.v.m. vierdaagse

Op dinsdag 19 juli komen de wandelaars van de vierdaagse door Overbetuwe. Op deze dag zijn een aantal verkeersmaatregelen genomen.

Tijdelijke wegafsluitingen dinsdag 19 juli

I.v.m. de Vierdaagse zijn op dinsdag 19 juli 2022 de volgende wegen van 03.00 uur tot 19.00 uur of zoveel korter als noodzakelijk afgesloten voor alle verkeer:

Oosterhout

Waaldijk, Dorpsstraat, Gansstraat, Peperstraat, Vredesplein, Oosterhoutsestraat, 

Stationsstraat,

Slijk-Ewijk

Valburgsestraat, Tielsestraat

Valburg

Tielsestraat, Valburgeweg,

Elst

Valburgseweg, Lange Dreef, Kerkeakkers, Valburgseweg, Dorpsstraat, Rijksweg Zuid, Eshofsestraat, Van Oldenbarneveltstraat, Spoorlaan, Industrieweg Oost, Bemmelseweg, Rijksweg Noord, Dauw, Regenboog, Ceintuurbaan, Rijkerswoerdsestraat, Kampsestraat, De Broekakkers, Lingewal, Sillestraat, Breedlersestraat, 

De Nieuwslag in Elst is op dinsdag 19 juli i.v.m. de doorkomst van de Vierdaagse niet bereikbaar in de ochtenduren. Wij verzoeken u leveranciers e.d. van deze tijdelijke wegafsluiting op de hoogte te brengen.

Parkeerverboden

Op diverse locaties in Elst, Valburg, Slijk-Ewijk en Oosterhout zijn parkeerverboden ingesteld voor beide zijden van de weg. Deze parkeerverboden zijn ter plaatse met bebording aangegeven. Tevens is voor deze wegen de wegsleepregeling van de gemeente Overbetuwe van kracht hetgeen ook ter plaatse met bebording is aangegeven. Politie en gemeente zullen indien noodzakelijk hierop handhaven.

Stremmingen doorgaand verkeer gemeente Overbetuwe

I.v.m. de doorkomst van de Vierdaagse zijn op dinsdag 19 juli 2022 de plaatsen Elst, Valburg, Slijk-Ewijk en Oosterhout maar zeer beperkt bereikbaar vanaf 03.00 uur.

Bereikbaarheid Industriepark De Aam en Merm  Elst

Industriepark de Aam en Merm zijn op dinsdag 19 juli a.s. alleen bereikbaar via de A325, afslag Elst. De Industrieweg Oost zal vanaf de rotonde de beschikking hebben over één rijbaan. Doorgaand verkeer via de Rijksweg Noord en een gedeelte van Rijksweg Zuid is gestremd.

Westeraam in Elst

Bewoners binnen de ring Ceintuurbaan, Regenboog en Dauw worden verzocht hun auto i.v.m. woon-werkverkeer op maandagavond 18 juli buiten deze ring te parkeren, eventueel parkeren in de parkeergarage. Via de Aamsestraat en de A325 kunt u uw weg vervolgen.

Wijk Eshof in Elst

Bewoners van de wijk de Eshof worden verzocht hun auto i.v.m. woon-werkverkeer op maandagavond 18 juli buiten deze wijk te parkeren, eventueel kunt u parkeren in de parkeergarage. Via de Aamsestraat en de A325 kunt u uw weg vervolgen. Ook kunt u tot 06.00 uur via de Stationsstraat, Marga Klompelaan, Taminiausingel naar de Rijksweg Zuid richting A15.

Wijk Molenzicht in Valburg

Bewoners van wijk Molenzicht in Valburg worden verzocht hun auto i.v.m. woon-werkverkeer op maandagavond 18 juli te parkeren buiten hun wijk. De Tielsestraat is dinsdag 19 juli vanaf 03.00 uur afgesloten. U kunt via de Reethsestraat richting Rijksweg Zuid de snelweg A 15 bereiken en u kunt via de Noordzijde van Valburg via Heteren de A50 bereiken. De Vang en een gedeelte van het fietspad wordt gebruikt als calamiteitenroute.

Oosterhout

Bewoners in Oosterhout worden verzocht hun auto i.v.m. woon-werkverkeer op maandagavond 18 juli buiten het dorp te parkeren. De Waaldijk richting Herveld is afgesloten.

SLIJK-EWIJK

De Dorpstraat wordt afgesloten vanaf de hoek Clara Fabriciuspark / Paulstraat richting

Oosterhoutsestraat tevens is daar een parkeerverbod aan beide zijde van de straat.

Parkeren

Bezoekers van de zomerfeesten en de Vierdaagse kunnen hun auto parkeren in de P&R parkeergarage gelegen bij het station te Elst, deze parkeergarage is te bereiken via de Energieweg.

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe

Het is op grond van bovenstaande verordening verboden een standplaats en/of verzorgingspost in te nemen op dinsdag 19 juli 2022 langs de Vierdaagse route door de gemeente Overbetuwe zonder geldige vergunning. Dit geldt ook voor het plaatsen van toiletten en allerlei andere zaken op gemeentegrond. Hierop zal worden toegezien door de toezichthouders van de gemeente.

Gezien het aantal lopers tijdens de Vierdaagse verzoeken wij aan de kijkers om niet op de weg te komen en de lopers zoveel mogelijk doorgang te verlenen. Om elkaar te treffen adviseren wij u om af te spreken bij de centrale rustplaats aan de Lange Dreef te Elst.

Muziek

Langs de route zullen militaire muziekkorpsen optreden ter hoogte van: Café Merkus te Oosterhout, dorpshuis Slijk-Ewijk, pannenkoekhuis Slijk-Ewijk, Viersprong Valburg, Ambsthuis Elst. U mag in een straal van 100 meter van deze orkesten geen andere muziek draaien en/of  veroorzaken, deze orkesten ondervinden daar veel hinder van. Hierop zal worden toegezien door de toezichthouders. Als u langs de route zelf muziek draait wilt u dat dan melden via email: omgevingsloket@overbetuwe.nl. Tevens vragen wij u rekening te houden met de omgeving, niet iedereen is gecharmeerd van harde muziek.

Calamiteitenroutes

Er zijn een aantal calamiteitenroutes in de kernen van doorkomstplaatsen van de Vierdaagse in de gemeente Overbetuwe. Deze zijn:

Oosterhout: Via de Waaldijk, Dijkstraat, Krakenburgsestraat naar de Oosterhoutsestraat en daar vervolg van de route

Valburg: Vanaf  Tielsestraat, Mellardsestraat, Broekstraat, Stationsstraat  en Julianastraat

Elst: Vanaf Lange Dreef, richting Rijksweg Zuid en daar vervolg van de route  

Wij verzoeken u in deze straten op dinsdag 19 juli 2022  NIET TE PARKEREN m.u.v. parkeervakken tenzij dat anders is aangegeven d.m.v. bebording.

Flyeren en het ophangen van spandoeken tijdens de doortocht van de Vierdaagse op het grondgebied van de gemeente Overbetuwe is verboden.