Tijdelijke verkeersmaatregelen Vierdaagse

Maandag 16 juli

Tijdelijke wegafsluitingen maandag 16  juli 2018 Elst

Vanaf 17.30 uur is de Dorpsstraat in Elst ter hoogte van de Batouwe apotheek/ Wagenmakersstraat en de Oranje Nassaustraat afgesloten voor alle verkeer. Deze tijdelijke afsluiting zal duren tot 24.00 uur of zoveel korter als noodzakelijk is.

Dinsdag 17 juli

Tijdelijke wegafsluitingen dinsdag 17 juli 2018

I.v.m. de Vierdaagse zijn op dinsdag 17 juli 2018 de volgende wegen van

03.30 uur tot 19.00 uur of zoveel korter als noodzakelijk afgesloten voor alle verkeer:

OOSTERHOUT:

Waaldijk, Dorpsstraat, Gansstraat, Peperstraat, Vredesplein, Oosterhoutsestraat, Stationsstraat,

SLIJK-EWIJK:

Valburgsestraat, Tielsestraat

VALBURG:

Tielsestraat, Valburgeweg,

ELST:

Valburgseweg, Lange Dreef, Kerkeakkers, Valburgseweg, Dorpsstraat, Rijksweg Zuid, Eshofsestraat, Van Oldenbarneveltstraat, Spoorlaan, Industrieweg Oost, Bemmelseweg, Rijksweg Noord, Dauw, Regenboog, Ceintuurbaan, Rijkerswoerdsestraat, Kampsestraat, De Broekakkers, Lingewal, Sillestraat, Breedlersestraat, 

De Nieuwslag in Elst is op dinsdag 17 juli i.v.m. de doorkomst van de Vierdaagse niet bereikbaar in de ochtenduren. Wij verzoeken u leveranciers e.d. van deze tijdelijke wegafsluiting op de hoogte te brengen.

Op diverse locaties in Elst, Valburg, Slijk-Ewijk en Oosterhout zijn parkeerverboden ingesteld voor beide zijden van de weg. Deze parkeerverboden zijn ter plaatse met bebording aangegeven. Tevens is voor deze wegen de wegsleepregeling van de gemeente Overbetuwe van kracht hetgeen ook ter plaatse met bebording is aangegeven. Politie en gemeente zullen hier gaan handhaven.


Stremmingen doorgaand verkeer gemeente Overbetuwe

I.v.m. de doorkomst van de Vierdaagse zijn op dinsdag 17 juli 2018 de plaatsen Elst, Valburg, Slijk-Ewijk en Oosterhout maar zeer beperkt bereikbaar vanaf 03.30 uur.

 

Bereikbaarheid Industriepark De Aam en Merm  Elst:

Industriepark de Aam en Merm zijn op dinsdag 17 juli a.s. alleen bereikbaar via de A325, afslag Elst. De Industrieweg Oost zal vanaf de rotonde de beschikking hebben over één

rijbaan. Doorgaand verkeer via de Rijksweg Noord en een gedeelte van Rijksweg Zuid is gestremd.

 

WESTERAAM IN ELST:

Bewoners binnen de ring Ceintuurbaan, Regenboog en Dauw worden verzocht hun auto i.v.m. woon-werkverkeer op maandagavond 16 juli buiten deze ring te parkeren, eventueel parkeren in de parkeergarage.

Via de Aamsestraat en de A325 kunt u uw weg vervolgen.

WIJK ESHOF IN ELST:

Bewoners van de wijk de Eshof worden verzocht hun auto i.v.m. woon-werkverkeer op maandagavond 16 juli buiten deze wijk te parkeren, eventueel kunt u parkeren in de parkeergarage. Via de Aamsestraat en de A325 kunt u uw weg vervolgen. Ook kunt u tot 05.30 uur via de Stationsstraat, Marga Klompelaan, Taminiausingel naar de Rijksweg Zuid richting A15.

WIJK MOLENZICHT IN VALBURG:

Bewoners van wijk Molenzicht in Valburg worden verzocht hun auto i.v.m. woon-werkverkeer op maandagavond 16 juli te parkeren buiten hun wijk. De Tielsestraat is dinsdag 17 juli afgesloten. U kunt via de Reethsestraat richting Rijksweg Zuid de snelweg A 15 bereiken en u kunt via de Noordzijde van Valburg via Heteren de A50 bereiken.

De Vang en een gedeelte van het fietspad wordt gebruikt als calamiteitenroute.

GANSSTRAAT EN PEPERSTRAAT IN OOSTERHOUT:

Bewoners van de Gansstraat en de Peperstraat worden verzocht hun auto i.v.m. woon-werkverkeer op maandagavond 16 juli ten zuiden van de Gansstraat, richting de Waaldijk te parkeren. De ontsluiting vindt plaats via de Waaldijk richting Herveld.

 

PARKEREN

Bezoekers van de zomerfeesten en de Vierdaagse kunnen hun auto parkeren in de P&R parkeergarage gelegen bij het station te Elst, deze parkeergarage is te bereiken via de

Energieweg.

Woon-werkverkeer richting Arnhem/Nijmegen A325, A15 en A50 op dinsdag 17 juli 2018.

Bent u woonachtig ten noorden (Arnhemse zijde) van de lijn Dorpsstraat, Valburgseweg, Kerkeakkers, Lange Dreef en Valburgseweg en Tielsestraat, dan kunt u het best richting Driel en/of Heteren rijden en hier uw weg vervolgen via de A325 of A50 en A15.

Bent u woonachtig ten zuiden van genoemde lijn dan adviseren wij u te rijden richting

Nijmegen via de Rijksweg Zuid en bij de afslagen naar de A15 uw weg te vervolgen.

Via de Weteringsewal is een beperkte mogelijkheid de Rijksweg Noord over te steken richting Weteringsewal/Lingestraat/A325.

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe.

Het is op grond van bovenstaande verordening verboden een standplaats en/of verzorgingspost in te nemen op dinsdag 17 juli 2018 langs de Vierdaagse route door de gemeente Overbetuwe zonder geldige vergunning. Dit geldt ook voor het plaatsen van toiletten en allerlei andere zaken op gemeentegrond. Hierop zal worden toegezien door de toezichthouders van de gemeente.

Gezien het aantal lopers tijdens de Vierdaagse verzoeken wij aan de kijkers om niet op de weg te komen en de lopers zoveel mogelijk doorgang te verlenen. Om elkaar te treffen adviseren wij u om af te spreken bij de centrale rustplaats aan de Lange Dreef te Elst.

Muziek:

Langs de route zullen militaire muziekkorpsen optreden ter hoogte van:

Ambsthuis Elst,  Viersprong Valburg, Pannenkoekhuis Slijk-Ewijk en bij de R.K. kerk te Oosterhout.

U mag in een straal van 100 meter van deze orkesten geen andere muziek draaien en/of  veroorzaken, deze orkesten ondervinden daar veel hinder van. Hierop zal worden toegezien door de toezichthouders.

Als u langs de route zelf muziek draait wilt u dat dan melden via email:

omgevingsloket@overbetuwe.nl. Tevens vragen wij u rekening te houden met de omgeving, niet iedereen is gecharmeerd van harde muziek.

Bewoners Calamiteitenroutes

Er is een aantal calamiteitenroutes in de kernen van doorkomstplaatsen van de Vierdaagse in de gemeente Overbetuwe. Deze zijn:

Elst: Vanaf ingang Dorpsstraat,  Rijksweg Zuid en Lange Dreef tot Kerkeakkers. 

Valburg: Vanaf  Tielsestraat, Stationsstraat, Broekstraat en Julianastraat.

Oosterhout: Vanaf de Oosterhoutsestraat, Krakenburgsestraat en de Dijkstraat richting Waaldijk en de Stationsstraat.

Wij verzoeken u in deze straten op dinsdag 17 juli 2018  NIET TE PARKEREN m.u.v. parkeervakken tenzij dat anders is aangegeven d.m.v. bebording.

Flyeren en het ophangen van spandoeken tijdens de doortocht van de Vierdaagse op het grondgebied van de gemeente Overbetuwe is verboden.

Subnavigatie