Standplaatsvergunning aanvragen

Wilt u tijdens de Vierdaagse op de dag van Elst, in de gemeente Overbetuwe, een standplaats innemen om eten en/of drinken te verkopen? Of wilt u reclame maken voor een product of wilt u een verzorgingspost inrichten? Dan heeft u hiervoor een tijdelijke standplaatsvergunning nodig. Een standplaatsvergunning is een vergunning, die nodig is voor het innemen van een standplaats op of aan de (openbare) weg, of op een voor het publiek toegankelijke plaats in de open lucht.

Voorwaarden

U heeft een vergunning nodig voor het innemen van een standplaats. Ook als u een standplaats inneemt op een terrein dat niet in eigendom is van de gemeente, maar voor het publiek toegankelijk is, heeft u een vergunning nodig. Onder meer door middel van het uitgeven dan wel weigeren van een standplaatsvergunning kan de gemeente haar taak tot handhaving van de openbare orde uitvoeren. Het is niet de bedoeling dat de gemeente met deze vergunning ingrijpt in de concurrentieverhoudingen. De gemeente kan een en ander nader uitwerken in haar eigen beleid. Flyeren is niet toegestaan tijdens de Vierdaagse, op de dag van Elst.

Aanpak

Voor het aanvragen van een standplaats voor een verzorgingspost kunt u gebruik maken van aanvraagformulier verzorgingspost 4-daagse (pdf, 37kb).  

Voor het aanvragen van een standplaats voor het verkopen van goederen en/of etenswaren en voor het maken van reclame/promotie gebruikt u aanvraagformulier reclame/promotie 4-daagse (pdf, 36kb).

Goed Doel

Als de opbrengst van de verkoop naar een goed doel gaat, dan brengen wij, gelet op het maatschappelijk karakter hiervan, de leges niet in rekening. Binnen 6 weken na de Vierdaagse dient men een kopie van het stortingsbewijs te mailen aan: omgevingsloket@overbetuwe.nl. Als dit bewijs niet is ontvangen, brengen wij alsnog de leges in rekening.

U kunt de vergunning minimaal vier weken voordat u de standplaats voor de Vierdaagse wilt innemen aanvragen, dus tot uiterlijk 19 juni 2022.

Kosten

De leges voor een standplaatsvergunning verkoop of reclame/promotie bedragen in 2022 € 161,00.

Voor een standplaats voor ideële doelen en voor het innemen van een verzorgingspost betaalt u geen leges