Voorkom criminaliteit in uw bedrijfspand

U verhuurt een bedrijfspand of bent van plan om dit te gaan doen. Hoe voorkomt u dan dat de huurder uw pand gebruikt voor criminele activiteiten? Helaas is het onmogelijk om dit volledig tegen te houden. Maar er zijn verschillende manieren om criminele activiteiten, zoals hennepteelt en de productie van harddrugs, in uw bedrijfspand zoveel mogelijk te voorkomen.

Melden van criminele activiteiten

Mede dankzij (anonieme) meldingen uit de buurt worden door de politie regelmatig hennepkwekerijen en drugshandel opgespoord en criminelen vervolgd. Meld drugsgerelateerde activiteiten of het vermoeden hiervan bij de politie via 0900 8844.

Wilt u liever anoniem blijven? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000 of vul het formulier in op www.meldmisdaadanoniem.nl

Risico's van de verhuurder

Worden er in het bedrijfspand dat u verhuurt criminele activiteiten ontdekt, dan moet u kunnen aantonen dat u niets wist van deze activiteiten in uw pand én dat u er alles aan heeft gedaan om criminele activiteiten te voorkomen. Kunt u dat niet of onvoldoende aantonen, dan kan dat strafrechtelijke en bestuursrechtelijke gevolgen voor u hebben. U moet hierbij denken aan gedwongen sluiting van uw pand of aanzienlijke boetes van tienduizenden euro’s. Daarnaast kan het inrichten van bijvoorbeeld een drugslab voor veel schade aan uw bedrijfspand zorgen. Denk aan doorgebroken draagmuren, gaten in het dak, waterschade, brandschade en een verwijderde elektriciteitsmeter. In de meeste gevallen vergoedt de verzekeraar deze schade niet.

Voorkom criminele activiteiten in uw bedrijfspand met deze tips

Voordat u met een huurder in zee gaat, is het belangrijk dat u deze goed screent. Ben niet naïef maar gezond wantrouwend, want er zijn helaas mensen die misbruik willen maken van leegstaande bedrijfspanden.

Tips als de huurder een bedrijf is

 • Vraag om het uittreksel van de Kamer van Koophandel van het bedrijf (niet ouder dan 1 maand) en maak er een kopie van.
 • Vraag om de jaarrekening van het bedrijf, inclusief een accountantsverklaring.

Tips als de huurder een natuurlijk persoon is

 • Vraag om een werkgeversverklaring.
 • Vraag om een recente loonstrook met een bankafschrift waarop het salaris is gestort. Zorg ervoor dat de huur ook vanaf dit banknummer op uw rekening wordt gestort.

Algemene tips

 • Vraag om het originele legitimatiebewijs van de huurder(s) en maak hier zelf een kopie van. Controleer of het legitimatiebewijs inderdaad van de huurder is (via de Dutch ID app).
 • Regel de verhuur met de huurder zelf óf laat dit doen door een erkende makelaar.
 • Spreek een marktconforme huur af.
 • Vraag de huurder om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 • Controleer van alle documenten die u opvraagt of de gegevens op de documentatie corresponderen met de persoon/huurder in kwestie.
 • Neem in de huurovereenkomst een duidelijke omschrijving op van de activiteiten die de huurder gaat uitvoeren in uw bedrijfspand.
 • Leg in de huurovereenkomst vast dat de huurder altijd toestemming moet vragen aan de verhuurder voor verbouwingen / aanpassingen aan het gebouw en/of de installaties.
 • Leg in de huurovereenkomst vast dat de sloten niet vervangen mogen worden.
 • Leg in de huurovereenkomst vast dat u het pand periodiek (eens per 3 maanden) mag betreden om het te inspecteren.
 • Neem een artikel in de huurovereenkomst op waarin wordt omschreven dat de huurder akkoord gaat met het feit dat hennepteelt of andere criminele activiteiten verboden zijn in het bedrijfspand.
 • Laat de huurovereenkomst tekenen voordat de huurder het pand betrekt.
 • Zorg ervoor dat de huurder die door of namens u gescreend is dezelfde persoon is als degene die de sleutel in ontvangst neemt en de huurovereenkomst tekent.
 • Geef de huurder schriftelijke gebruik- en veiligheidsinstructies, waarin u o.a. vastlegt waarvoor de huurder het pand mag gebruiken. Laat de huurder tekenen voor ontvangst.
 • Meld u af bij het energiebedrijf en laat de huurder zelf een contract afsluiten met het energiebedrijf.
 • Maak bij de overdracht van de sleutel aan de huurder een ronde door uw pand. Maak een opleveringsrapport en leg goed vast wat het huidige opleveringsniveau is van het bedrijfspand. Maak foto’s van de staat waarin het pand op dat moment verkeert.
 • Accepteer geen contante betalingen, betalingen via derden of stortingen van een niet-traceerbare rekening (zoals bij een grenswisselkantoor) en houd een deugdelijke administratie bij van ontvangen huurbedragen.
 • Betreed uw verhuurde bedrijfspand nooit zonder de huurder of een afgevaardigde van de huurder om aansprakelijkheden van kapotte en/of gestolen spullen te voorkomen.
 • Geen goed gevoel bij de huurder? Verhuur uw pand dan niet!*

Er komt nogal wat kijken bij de screening van een potentiële huurder en het opstellen van een huurovereenkomst. Er zijn erkende bedrijven die dit voor u kunnen doen.

*bovenstaande tips zijn aan veranderingen onderhevig.