Kansen voor werkgevers

Zoekt u een nieuwe medewerker voor uw bedrijf? Denk dan ook aan mensen met bijvoorbeeld een uitkering, een arbeidshandicap of een jongere die moeilijk aan werk komt.

De gemeente Overbetuwe verbindt deze werkzoekende met u. Dat doen we samen met verschillende organisaties, zoals het Werkgevers Servicepunt Midden-Gelderland.

Er zijn mensen met verschillende ervaringen en opleidingsniveaus die direct bij u aan de slag kunnen. Als u deze kandidaten een kans geeft, zijn er aantrekkelijke regelingen voor u beschikbaar. In deze bijlage (pdf, 54 kb) staan er een aantal opgesomd.

Team Sociaal Domein helpt u verder

Het team Sociaal Domein van de gemeente Overbetuwe staat voor u klaar! Neem contact op met een van de medewerkers via telefoon 14 0481.

Dit team heeft medewerkers die de contacten onderhouden met werkzoekenden. Een goed profiel en goede ondersteuning van deze mensen is belangrijk. Het team zorgt hiervoor. Daarnaast onderhoudt het team Sociaal Domein contacten met werkgevers.

Gezamenlijk proberen we voor iedereen een plek in de maatschappij te vinden. Arbeidsparticipatie of meedoen is hierbij altijd het uitgangspunt.