Extra maatregelen vanuit Overbetuwe om gevolgen coronacrisis te verzachten

Extra maatregelen vanuit de gemeente om de financiële gevolgen op korte termijn te verzachten.

De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke, culturele, sociale en sportorganisaties. Burgemeester en wethouders van Overbetuwe nemen daarom een aantal maatregelen om de financiële gevolgen op korte termijn te verzachten.

Het gaat voorlopig om de volgende maatregelen:

  • De betalingstermijn voor betalingen aan de gemeente Overbetuwe wordt verlengd tot en met 31 juli 2020 (bijvoorbeeld leges, marktgelden, precariobelasting voor terrassen en standplaatsen).
  • Alle contracten, subsidies en beheervergoedingen aan sociale, maatschappelijke en culturele organisaties worden doorbetaald.
  • Rekeningen voor huur/pacht/retributie/canon van gemeentelijk vastgoed/grond aan inwoners, ondernemers en gemeentelijke, maatschappelijke, culturele, sociale en sportorganisaties worden voorlopig niet verstuurd.
  • De gemeente Overbetuwe zorgt dat de rekeningen van ondernemers nog sneller betaald worden, en de gemeente blijft opdrachten uitzetten bij het lokale bedrijfsleven.

De komende weken bekijkt het college welke maatregelen op de langere termijn nodig zijn. Dat hangt ook af van het verdere verloop van de coronacrisis en van de duur van de landelijke coronamaatregelen.

Eerder al maakte de gemeente bekend dat bedrijven langer de tijd krijgen om de gemeentelijke belastingen te betalen. Ondernemers kunnen uitstel aanvragen tot en met 31 juli 2020.