Sterke banengroei in de logistiek en industrie in Overbetuwe

De werkgelegenheid in de gemeente Overbetuwe is in 2016 gestegen met bijna 600 banen. Dat is een
groei van ruim 3% ten opzichte van 2015. Voor deze groei zijn vooral de logistiek en industrie
verantwoordelijk.

De sterke groei van werkgelegenheid in Overbetuwe valt op want de werkgelegenheid in de provincie Gelderland nam gemiddeld slechts toe met 0,5%. In de buurgemeenten Arnhem, Nijmegen en Lingewaard nam de werkgelegenheid in 2016 zelfs af. Dit blijkt uit de factsheet 'Economische Ontwikkeling Overbetuwe 2016' van de gemeente Overbetuwe.

Forse groei van de werkgelegenheid in logistiek en industrie

60% van de groei van de werkgelegenheid komt door logistieke bedrijven. Er zijn 160 banen bijgekomen in 'Vervoer en Opslag' en 200 banen in 'Groothandel'. De logistieke sector is een zeer grote sector in Overbetuwe met maar liefst 22% van alle banen. Dit zal in de toekomst met toename van grote logistieke bedrijven op Park15 alleen maar toenemen.

In periode 2008-2015 schommelde het aantal banen in de industrie in Overbetuwe rond 1.800. Dit is in 2016 fors gegroeid naar 1.925 banen. Hiermee is deze sector na de logistieke sector de snelst stijgende sector.
De werkgelegenheid in de industrie was de afgelopen 10 jaar nog nooit zo hoog.

Daling werkgelegenheid in de gezondheidssector

De gezondheidssector hoort in Overbetuwe tot de grote sectoren met 12% van de werkgelegenheid. In 2015 was er daling van ruim 330 banen in de sector gezondheid. Deze daling van de werkgelegenheid zette in 2016 door maar veel minder sterk dan in 2015. In 2016 waren er 55 minder banen in de gezondheidszorg in vergelijking met het voorgaande jaar. Dit werd vooral veroorzaakt door de subsector 'Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting'.

Werkloosheid

De werkloosheid in 2016 is waarschijnlijk verder gedaald van 5,6% naar 5,4% (provincie Gelderland van 6,4% naar 6,3%). Het cijfers van 2016 zijn gebaseerd op een prognose van het Bureau Economisch Onderzoek van de provincie Gelderland.
Meer informatie over de Overbetuwse economie 2016 staat in de factsheet 'Economische Ontwikkeling Overbetuwe 2016'.