Nieuwe mogelijkheden voor huisvesting arbeidsmigranten in Overbetuwe

Dinsdag 7 september heeft de raad ingestemd met het ‘Afwegingskader voor tijdelijke middelgrote en grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten in Overbetuwe (pilot)’. Met deze pilot wordt het mogelijk om maximaal 4 middelgrote of grootschalige initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten te laten ontwikkelen, op of nabij bedrijventerreinen.

Het gaat om huisvesting voor zogeheten shortstay (verblijf tot 1 jaar) en midstay (1 tot 3 jaar). We wijzen zelf geen locaties aan, maar vragen aan initiatiefnemers om met een geschikte locatie te komen. Met een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan is het mogelijk om op of nabij bedrijventerreinen huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren.