Informatiebijeenkomst subsidieregeling voor zonnepanelen

Misschien komt u in aanmerking voor subsidie!

Overweegt u zonnepanelen aan te brengen op uw bedrijfsdak? En heeft uw bedrijf een groot dakoppervlak en een grootverbruikersaansluiting? Dan is wellicht de Stimuleringeringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE+) interessant voor u. Deze subsidieregeling van de rijksoverheid wordt in het najaar van 2019 weer opengesteld.

Aanmelden

Deelname is gratis. Aanmelden is gewenst en kan door een e-mail te sturen naar: bedrijvenloket@overbetuwe.nl.

Informatiebijeenkomst

Op maandag 27 mei houdt de gemeente Overbetuwe samen met het Intergemeentelijk Subsidiebureau een informatiebijeenkomst over deze subsidieregeling. Na de bijeenkomst kun u zich inschrijven voor een gratis maatwerkgesprek met één van de subsidiespecialisten. Op basis van de uitkomsten kunt u beslissen om een duurzame energieproductie aan te vragen.

Datum: maandag 27 mei
Tijdstip: 16.00 – 17.30 uur
Locatie: DROOM!, Nieuwe Aamsestraat 32, 6662 ND Elst

Voorwaarden waar u aan moet voldoen:

  • u bent eigenaar van een (bedrijfs)pand met een dak van minimaal 150 m2;
  • u heeft een grootverbruikersaansluiting voor uw elektriciteit die groter is dan drie keer 80 ampère.

Waarom juist nu?

Geïnteresseerd? Dan raden wij u aan om dit jaar nog subsidieaanvraag te doen, omdat in 2020 de regeling ingrijpend verandert. De businesscase voor zonnepanelen zal daardoor in 2020 naar verwachting aanzienlijk verslechteren ten opzichte van de regeling van 2019.

zonnepaneel