Koop lokaal: Koop Overbetuwse Waar

Lokaal ondernemerschap is belangrijk voor levendige centra, de werkgelegenheid en het verenigingsleven. Daarom draagt de gemeente Overbetuwe samen met ondernemers de boodschap Koop Lokaal – Koop Overbetuwse Waar uit. Lokaal staat voor de gemeente Overbetuwe.

Door deze boodschap uit te dragen willen we drie doelen bereiken:
- Inwoners zijn zich bewust van het belang van lokaal ondernemerschap en kopen lokaal
- Ondernemers weten elkaar te vinden voor inkopen en aanbestedingen.
- Gemeentelijke budgethouders weten lokale ondernemers te vinden bij inkopen en aanbestedingen.

  • Logo downloaden

    De boodschap ‘Koop Lokaal – Koop Overbetuwse Waar’ dragen we samen uit. Daarom is het logo in verschillende bestandstypen te downloaden, zodat u het als ondernemer kunt gebruiken in uw eigen communicatie. Er is ook een logo beschikbaar om het online inkopen extra onder de aandacht te brengen.

  • Video's: lokale ondernemers vertellen

    Wij vragen lokale ondernemers om filmpjes aan te leveren voor de campagne, waarin ze in (max.) 30 seconden vertellen waarom ze lokaal inkopen en Koop Overbetuwse Waar belangrijk vinden.
    Lees meer over het aanleveren van de filmpjes.