Meer kansen voor lokale ondernemers bij inkoop

Als gemeente stimuleren we om lokaal in te kopen. Dat doen we zelf zoveel mogelijk. Ook vragen we hier aandacht voor bij de ondernemers in onze gemeente.

Op ons platform ‘Koopt Overbetuwsche waar’ brengen we ondernemers en ambtenaren en ondernemers onderling tot elkaar. Dit platform is een apart deel van ons intranet, speciaal voor ondernemers. 

U kunt lid worden van dit platform door een e-mail te sturen naar bedrijvenloket@overbetuwe.nl. Ook voor andere ondernemersvragen kunt u hier terecht. U krijgt dan een e-mail met een activeringslinkje.

Tips om uw onderneming te profileren via het platform:

  • Geef aan wat je bedrijf doet;
  • Gebruik woorden waar je op gevonden wilt worden;
  • Denk aan termen in je profiel wat je bedrijf aanbiedt;
  • Deel je nieuws, foto’s en evenementen.

Kortom, zorg dat je gevonden wordt en vul je profiel goed in!