Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Overbetuwe

Op een goede wijze inkopen en aanbesteden is van groot belang voor de gemeente Overbetuwe.

In het Inkoop- en aanbestedingsbeleid (pdf, 212 kb) wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen inkoop in de gemeente plaatsvindt.