Terrasvergunning

Voor het houden van een structureel terras (jaarterras) is een vergunning nodig als dit terras op gemeentegrond staat. Ook als het terras gedeeltelijk op gemeentegrond staat, heeft u een terrasvergunning nodig. Alleen als het terras in zijn geheel op eigen grond wordt gehouden, is geen vergunning nodig. Onder een terras verstaat de gemeente een buiten de besloten ruimte liggend deel van een horecabedrijf waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding maaltijden, hapjes en/of dranken worden geserveerd.

 

Voorwaarden

 • Een terras waar alcoholhoudende dranken verkrijgbaar zijn, dient vermeld te staan op de Drank- en Horecavergunning van het betreffende horecabedrijf.
 • Een terrasvergunning wordt alleen afgegeven voor een terras dat voor of nabij het eigen perceel van het betreffende horecabedrijf wordt geplaatst
 • Een terrasvergunning wordt alleen afgegeven indien er voor voetgangers en mindervaliden een minimale doorgang van 2.00 meter gewaarborgd blijft.
 • De afstand van het terras tot aan de trottoirband bedraagt minimaal 50 centimeter
 • De openingstijd van het terras is conform de openingstijd van het horecabedrijf.
 • De openingstijd van het horecabedrijf is: 
  • Van zondag t/m donderdag: 06.00 tot 01.00 uur 
  • Vrijdag en zaterdag: 06.00 uur tot 02.00 uur

Kosten

De kosten voor een structurele terrasvergunning bedragen € 150,00. Daarnaast moet u een bedrag aan precariobelasting betalen. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal vierkante meters dat uw terras in beslag neemt. U betaalt een bedrag van € 18,70 per m2 terras per jaar.
Er zijn geen kosten verbonden aan een incidentele terrasvergunning (bijvoorbeeld tijdens een evenement). Deze vergunning is legesvrij.

 

Toelichting kosten

De hoogte van het legesbedrag is gebaseerd op de Tarieventabel 2018, behorende bij de Legesverordening 2018.
De hoogte van de precariobelasting is gebaseerd op de Tarieventabel 2018, behorende bij de Verordening Precariobelasting 2018.

Bijzonderheden

De gemeente kan een vergunning weigeren als:

 • Het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg of gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan.
 • Dat gebruik een belemmering kan worden voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.
 • Daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of de woon- en leefomgeving in gevaar komt.

Als u (permanente) schermen, afdaken of vlonders wilt gebruiken, dan is hiervoor in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning nodig.

Aanvraag

U kunt de terrasvergunning aanvragen bij de gemeente. U kunt hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier structurele terrasvergunning.

De aanvraag voor een incidenteel terras moet u altijd apart indienen. U ontvangt hiervoor ook een aparte factuur. U kunt hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier incidentele terrasvergunning.

 

Meenemen

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • een situatietekening van het terras (inclusief afmetingen) 

 

Uitvoeringsinstantie

Gemeente