Speelautomaten

Een gokautomaat (of kansspelautomaat) is een speelautomaat waarvoor u een vergunning van de gemeente nodig heeft om deze te kunnen exploiteren. Voor een behendigheidsautomaat is dit niet nodig.

Voorwaarden

Bij de vergunningverlening maakt de gemeente onderscheid tussen:

  1. Hoogdrempelige inrichtingen (caf├ęs, bars, restaurants en nachtclubs). Deze inrichtingen mogen 2 kansspelautomaten exploiteren.
  2. Laagdrempelige inrichtingen (snackbars, kantines, lunchrooms). Deze inrichtingen mogen geen kansspelautomaat exploiteren. Hier zijn alleen behendigheidsautomaten toegestaan.

Kosten

Deze zijn wettelijk vastgesteld (Speelautomatenbesluit).

Aanvraag

U moet de vergunning schriftelijk aanvragen bij de gemeente. De gemeente toetst uw aanvraag aan de daarvoor gestelde eisen.

Aanvraagformulier speelautomatenvergunning

Meenemen

Schriftelijke verklaring over

  1. Type automaat of meerdere automaten.
  2. Serienummer(s).
  3. Naam van de exploitant.

Uitvoeringsinstantie

Gemeente