Terrasvergunning aanvragen

Wilt u als horecaondernemer een terras plaatsen? Dan vraagt u bij de gemeente een terrasvergunning aan. Ligt het terras helemaal op eigen grond én is het goed afgeschermd van de openbare weg door een heg, muur of terrasschot? Dan heeft u geen vergunning nodig.

Ligt uw terras op gemeentegrond? Dan moet u ook precariobelasting betalen. Dit is belasting die u betaalt voor het gebruik van openbare grond.

Voorwaarden

 • Het terras ligt dicht bij uw horecabedrijf.
 • Voor voetgangers en mindervaliden blijft er een doorgang van minimaal 2 meter over.
 • Het terras is niet breder dan de voorkant van uw horecabedrijf.
 • Het terras waar alcohol geschonken of gedronken wordt, staat op de Drank- en Horecavergunning van het horecabedrijf.
 • Het terras is gesloten:
  • In de nacht van zondag op maandag t/m de nacht van donderdag op vrijdag tussen 0.00 en 6.00 uur;
  • In de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag tussen 1.00 en 6.00 uur.

Wij kunnen een vergunning weigeren in een de volgende situaties:

 • Het gebruik van het terras brengt schade toe aan de weg.
 • Het gebruik van het terras levert gevaar op als je de weg gebruikt.
 • De weg kan niet doelmatig en veilig gebruikt worden.
 • We kunnen de weg niet meer schoonmaken of onderhouden.
 • Door het terras komen de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid of woon- en leefomgeving in gevaar.

Let op: als u (permanente) schermen, afdaken of vlonders wilt gebruiken, is hiervoor soms een omgevingsvergunning nodig.

Aanvraag doen

U kunt de terrasvergunning bij ons aanvragen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier structurele terrasvergunning (pdf, 58kB).

Een incidenteel terras moet u altijd apart aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan een uitbreiding van het terras tijdens een evenement. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier incidentele terrasvergunning (pdf, 42kB).

Kosten

 • De kosten voor een structurele terrasvergunning zijn € 161,00. Daarnaast moet u jaarlijks een bedrag aan precariobelasting betalen. U betaalt € 20,12 per m2 terras per jaar. 
 • Een incidentele terrasvergunning, bijvoorbeeld tijdens een evenement, is gratis.