Terrasvergunning aanvragen

Wilt u als horecaondernemer een terras aanleggen? Dan vraagt u bij de gemeente een terrasvergunning aan.

Beschrijving

Horecaondernemers die een terras willen, moeten een vergunning aanvragen. Alleen als het terras in zijn geheel op eigen grond wordt gehouden, is geen vergunning nodig.

Ligt uw terras op gemeentegrond? U moet dan ook precariobelasting betalen. Dit is belasting die u betaalt voor het gebruik van openbare grond.

Voorwaarden

 

 • Een terras waar alcoholhoudende dranken verkrijgbaar zijn moet vermeld te staan op de Drank- en Horecavergunning van het bedrijf;
 • Een terrasvergunning geven wij alleen af voor een terras dat dichtbij uw horecabedrijf staat;
 • Een terrasvergunning geven wij alleen af als er voor voetgangers en mindervaliden een minimale doorgang van 2 meter over blijft;
 • De afstand van het terras tot aan de trottoirband is minimaal 50 centimeter
 • De openingstijd van het terras is hetzelfde als de openingstijd van het horecabedrijf.
 • De openingstijd van het horecabedrijf is:
 1. Van zondag t/m donderdag: tussen 6.00 en 01.00 uur;
 2. Vrijdag en zaterdag: tussen 6.00 uur en 02.00 uur.

Wij kunnen een vergunning weigeren als:

 • het gebruik schade toebrengt aan de weg;
 • of gevaar oplevert als je de weg gebuikt;
 • of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan.
 • als wij de weg niet meer kunnen schoonmaken of onderhouden.
 • daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of de woon- en leefomgeving in gevaar komt.

Als u (permanente) schermen, afdaken of vlonders wilt gebruiken, dan is hiervoor soms een omgevingsvergunning nodig.

Aanpak

U kunt de terrasvergunning bij ons aanvragen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier structurele terrasvergunning (Pdf, 51kB).

De aanvraag voor een incidenteel terras moet u altijd apart indienen. U ontvangt hiervoor ook een aparte factuur. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier incidentele terrasvergunning (Pdf, 37kB).

Kosten

 • De kosten voor een structurele terrasvergunning zijn € 159,00. 
 • Daarnaast moet u een bedrag aan precariobelasting betalen.
 • Dit bedrag hangt af van het aantal vierkante meters dat uw terras in beslag neemt.
 • U betaalt een bedrag van € 20,12 per m2 terras per jaar.

Een incidentele terrasvergunning (bijvoorbeeld tijdens een evenement) is gratis.