Horecabedrijf beginnen

Wilt u een horecabedrijf beginnen? Bijvoorbeeld een café, restaurant of hotel? Vraag een exploitatievergunning aan bij de gemeente. Vaak moet u ook nog andere vergunningen aanvragen of meldingen doen.

Beschrijving

Om een horecabedrijf te kunnen exploiteren heeft u een exploitatievergunning van de gemeente nodig. Deze vergunningsplicht geldt voor ieder horecabedrijf. Ook wanneer u geen alcoholhoudende drank serveert, moet u een exploitatievergunning aanvragen.

Voorwaarden

De voorwaarden om een exploitatievergunning aan te vragen zijn onder andere:

 • Leidinggevenden hebben geen strafblad.
 • De vestiging van een nieuw horecabedrijf moet passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente.
 • De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen.

De vergunning zal worden ingetrokken, indien:

 • blijkt dat de vergunning is verleend op grond van onjuiste of onvolledige opgave
 • door de wijze van exploitatie de openbare orde wordt aangetast of dreigt te worden aangetast
 • de beheerder bij rechterlijke uitspraak is veroordeeld voor handel in harddrugs, vuurwapenhandel, verboden wapenbezit, geweldpleging of heling

De vergunning kan worden ingetrokken, indien:

 • de omstandigheden op grond waarvan de vergunning is afgegeven, zodanig zijn gewijzigd, of de exploitatie van de horeca-inrichting op een zodanige wijze plaatsvindt, dat het woon- en leefklimaat in de naaste omgeving op ontoelaatbare wijze wordt beïnvloed.
 • gehandeld wordt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften
 • er sprake is van een gewijzigde exploitatie waarvoor geen vergunning is aangevraagd

De vergunning vervalt, indien:

 • de exploitatie voor een periode, langer dan drie maanden is of wordt onderbroken
 • de leidinggevende deze hoedanigheid heeft verloren
 • een vergunning, strekkende tot vervanging van bovengenoemde vergunning is verleend

Aanpak

U kunt een exploitatievergunning bij de gemeente aanvragen.

Gebruik daar voor het aanvraagformulier exploitatievergunning (Pdf, 58kB).

Op het aanvraagformulier staat welke bewijsstukken u bij de aanvraag moet inleveren.

Kosten

Deze vergunning kost € 161,00.