Alcohol schenken en verkopen

Als u als ondernemer alcoholische dranken wilt schenken of verkopen, dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Vraag de vergunning aan bij de gemeente.

Beschrijving

U heeft als ondernemer een drank- en horecavergunning nodig voor het schenken en verkopen van alcoholische dranken. Er zijn 3 soorten drank- en horecavergunningen:

 • voor horecabedrijven, zoals restaurants en cafés
 • voor slijterijen
 • voor paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines

In de volgende gevallen moet u misschien u ook nog andere vergunningen aanvragen of meldingen doen:

 • Voor een horecabedrijf of paracommerciële instelling heeft u ook een exploitatievergunning nodig.
 • Als er meer dan 50 personen tegelijk in uw pand aanwezig kunnen zijn.
 • U heeft een terras bij uw horecabedrijf.
 • U wilt een gokautomaat plaatsen.

De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen als u een drank- en horecavergunning aanvraagt.

Aanpak

U moet een drank- en horecavergunning aanvragen als:

 • u een bedrijf waar u alcohol wilt schenken of verkopen start, verhuist of overneemt
 • het bedrijf (bouwtechnisch) verandert
 • de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld: uw eenmanszaak wordt een bv)

In de drank- en horecavergunning staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven of uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Ook kan de gemeente uw vergunning helemaal intrekken.

De regels zijn onder andere:

 • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn
 • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben
 • Leidinggevenden moeten een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne hebben
 • Leidinggevenden moeten geregistreerd staan in het Register Sociale Hygiëne
 • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar

Indienen nieuwe aanvraag

U moet in het kader van de Drank- en Horecawet een nieuwe vergunning aanvragen als:

 • U als nieuwe ondernemer start;
 • De rechtsvorm van het horecabedrijf wijzigt.

U kunt de Drank- en Horecavergunning aanvragen bij de gemeente. U kunt hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning, model A en de bijlage behorende bij model A of het aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning, model B en de bijlage behorende bij Model B. Op het aanvraagformulier staat welke bewijsstukken u bij de aanvraag moet inleveren..

 

Indienen aanvraag gewijzigde vergunning

U moet in het kader van de Drank- en Horecawet een gewijzigde vergunning aan te vragen als:

 • Er nieuwe lokaliteiten waar alcoholhoudende drank wordt verkocht, wordt geschonken en/of wordt gedronken in de bestaande vergunning opgenomen dienen te worden;
 • Een terras in de vergunning wordt bijgeschreven of als de afmeting van het bestaande terras wijzigt.
 • Een nieuwe leidinggevende op de vergunning bijgeschreven dient te worden.

U kunt de Drank- en Horecavergunning aanvragen bij de gemeente. U kunt hiervoor gebruik maken van het wijzigingsformulier Drank- en Horecavergunning en de bijlage behorende bij model A of de bijlage behorende bij Model B. Op het wijzigingsformulier staat welke bewijsstukken u bij de aanvraag moet aanleveren.

Kosten

De kosten voor de aanvraag van een A-vergunning bedragen € 239,00. De aanvraag van een B-vergunning is legesvrij.

De kosten voor wijziging van een A-vergunning bedragen € 79,50 voor het wijzigen van een lokaliteit of terras. De wijziging van een B-vergunning is legesvrij.

De kosten voor wijziging van een A-vergunning bedragen € 39,50 voor het wijzigen van het aanhangsel met leidinggevenden. De wijziging van een B-vergunning is legesvrij.

Toelichting kosten

De hoogte van de kosten voor de aanvraag van een A-vergunning is gebaseerd op artikel 3.1.1.1 van de Tarieventabel 2021 behorende bij de Legesverordening 2021.

De hoogte van de kosten voor wijziging van een A-vergunning voor het wijzigen van een lokaliteit of terras is gebaseerd op artikel 3.1.1.2 van de Tarieventabel 2021 behorende bij de Legesverordening 2021.

De hoogte van de kosten voor wijziging van een A-vergunning is gebaseerd op artikel 3.1.1.4 van de Tarieventabel 2021 behorende bij de Legesverordening 2021.