Winkeltijden, ontheffing

De Winkeltijdenwet bepaalt op welke tijden winkels geopend mogen zijn. De Winkeltijdenwet kent beperkte ontheffingsmogelijkheden. Als u buiten de normale openingstijden geopend wilt zijn (bijvoorbeeld als nachtwinkel), moet u een ontheffing aanvragen.

Voorwaarden

In de gemeente Overbetuwe mogen vanaf 10 oktober 2013 alle winkels op zondag open zijn. De winkels op bedrijventerreinen mogen op zondag tussen 10:00 en 20:00 uur geopend zijn. Alle andere winkels mogen op zondag tussen 12:00 en 20:00 uur geopend zijn.

Uitgezonderd zijn 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag. Dan zijn alle winkels gesloten.

 

Kosten

De kosten voor een ontheffing/vrijstelling van de winkeltijdenverordening/winkeltijdenwet bedragen € 75,- (leges).

Bijzonderheden

Wetten

Aanvraag

Een ontheffing van de Winkeltijdenwet dient u schriftelijk aan te vragen bij de gemeente.

Meenemen

Verklaring over

  • De reden van de openstelling.
  • De dagen en de tijdstippen waarop u ontheffing wenst.

Uitvoeringsinstantie

Gemeente