Marktstandplaats

Wilt u een plaats op de markt innemen dan heeft u een marktvergunning nodig. Dit kan voor een weekmarkt zijn in Elst, Zetten of Heteren. 
Als u op een tijdelijke markt zoals een Kerstmarkt wilt staan dan moet u hiervoor contact opnemen met de organisator van de markt.

Voorwaarden

Voor de vaste markten heeft u voor een standplaats op de markt altijd een marktvergunning van de gemeente nodig. Als u geen vaste plaats heeft, kunt u meedingen naar een plaats als meeloper.

  • De marktmeester wijst elke marktdag de dagplaatsen per branche toe. Dagplaatsen zijn vaste plaatsen, die niet bezet zijn in verband met ziekte, vakantie enzovoort.
  • U moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel

Kosten

Naast de (éénmalige) legeskosten moet u marktgeld en stroomkosten betalen.

Aanvraag

U moet de marktvergunning schriftelijk bij de gemeente aanvragen via het aanvraagformulier Weekmarkt Vergunning.
Als u geen gebruik meer wilt maken van de marktplaats dan moet u dit aangeven via het intrekkingsformulier.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Een recent uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Uitvoeringsinstantie

Gemeente