Avondwinkel openen

De gemeente stelt regels vast over de tijden waarop winkels open mogen zijn. Bent u winkelier en wilt u uw zaak buiten de normale openingstijden openen? Dan kunt u een ontheffing aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als u een avondwinkel wilt beginnen.

Voorwaarden

In de gemeente Overbetuwe mogen alle winkels op zondag open zijn. De winkels op bedrijventerreinen mogen op zondag tussen 10:00 en 20:00 uur geopend zijn. Alle andere winkels mogen op zondag tussen 12:00 en 20:00 uur geopend zijn.

Uitgezonderd zijn 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag. Dan zijn alle winkels gesloten.

Kosten

De kosten voor een ontheffing/vrijstelling van de winkeltijdenverordening/winkeltijdenwet bedragen € 75,- (leges).

Aanvraag

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aanpak

Een ontheffing van de Winkeltijdenwet moet u schriftelijk aanvragen bij de gemeente.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.