Detailhandel

 • Marktstandplaats

  Wilt u een plaats op de markt innemen dan heeft u een marktvergunning nodig. Dit kan voor een weekmarkt zijn in Elst, Zetten of Heteren.

 • Reclame-uitingen plaatsen

  Wilt u een reclamebord plaatsen? Voor reclameborden aan een pand die groter zijn dan een 0,5 m2, heeft u een vergunning nodig. Muren waarop reclame wordt aangebracht, vallen onder het begrip reclamebord.

 • Koopzondag

  In de gemeente Overbetuwe mogen vanaf 10 oktober 2013 alle winkels op zondag open zijn.
  De winkels op bedrijventerreinen mogen op zondag tussen 10:00 en 20:00 uur geopend zijn.
  Alle andere winkels mogen op zondag tussen 12:00 en 20:00 uur geopend zijn.

 • Winkeltijden, ontheffing

  De Winkeltijdenwet bepaalt op welke tijden winkels geopend mogen zijn. De Winkeltijdenwet kent beperkte ontheffingsmogelijkheden. Als u buiten de normale openingstijden geopend wilt zijn (bijvoorbeeld als nachtwinkel), moet u een ontheffing aanvragen.

Uitgelicht