Reinigingsrechten

Bent u ondernemer en laat u uw afval ophalen door de gemeente? Dan betaalt u reinigingsrechten. U ontvangt jaarlijks een aanslag.

Beschrijving

Als uw bedrijfsafval vergelijkbaar is met huishoudelijk afval, kan de gemeente uw bedrijfsafval inzamelen. U betaalt dan reinigingsrechten. U krijgt hiervoor elk jaar een aanslag.

Tarief

Het tarief voor reinigingsrechten is hetzelfde als de afvalstoffenheffing.

Ander afval

Als uw bedrijfsafval niet lijkt op huishoudelijk afval, moet u uw afval door een particuliere vuilnisdienst laten ophalen en verwerken.

Meer informatie