Bedrijveninvesteringszone (BIZ) centrum Elst en Heteren

Ondernemers in het centrum van Elst en Heteren hebben een bedrijveninvesteringszone (BIZ) opgericht. In de BIZ investeren ondernemers in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De gebruikers en eigenaren van panden in het centrum van Elst en Heteren die niet als woning worden gebruikt, betalen hiervoor een BIZ-bijdrage aan de gemeente. De gemeente geeft de opbrengst als subsidie aan Stichting Centrummanagement Elst en het Centrummanagement Heteren die hiervoor activiteiten uitvoert.

Hoe we de BIZ-bijdrage heffen

  • De hoogte van de BIZ-bijdrage hangt af van de WOZ-waarde van uw pand.
  • U betaalt de BIZ-bijdrage als u op 1 januari van het kalenderjaar eigenaar en/of gebruiker bent van een pand in het BIZ-gebied.
  • U betaalt de BIZ-bijdrage voor het hele jaar. Als u het pand in de loop van het jaar verkoopt, verhuurt of verlaat, krijgt u geen geld terug van de gemeente.
  • Het deel van uw pand dat u als woning gebruikt, nemen wij niet mee in de berekening van de BIZ-bijdrage voor gebruikers.

Tarieven BIZ-bijdrage Elst 2020-2024

 
WOZ-waarde van het pand Jaarlijks tarief gebruiker Jaarlijks tarief eigenaar
 € 1 > € 100.000  € 275,00  € 150,00
 € 100.000 > € 200.000  € 375,00  € 200,00
 € 200.000 > € 400.000  € 475,00  € 250,00
 € 400.000 > € 1.000.000  € 675,00  € 325,00
 € 1.000.000 of meer  € 950,00  € 500,00

 

Tarieven BIZ-bijdrage Heteren 2022-2026

 
WOZ-waarde van het pand Jaarlijks tarief gebruiker Jaarlijks tarief eigenaar
 € 1 > € 100.000  € 400,00  € 400,00
 € 100.000 > € 200.000  € 500,00  € 500,00
 € 200.000 > € 400.000  € 600,00  € 600,00
 € 400.000 > € 1.000.000  € 700,00  € 700,00
 € 1.000.000 of meer  € 800,00  € 800,00

Als het pand van u is én u gebruikt het pand ook zelf, dan betaalt u de BIZ-bijdrage gebruiker én de BIZ-bijdrage eigenaar.

Uitzonderingen

Voor sommige WOZ-objecten hoeft u geen BIZ-bijdrage te betalen. U vindt deze uitzonderingen in:

  • Artikel 6 van de Verordening bedrijveninvesteringszone centrum Elst 2020-2024.
  • Artikel 6 van de Verordening bedrijveninvesteringszone centrum Heteren 2022-2026.

Meer informatie

  • De activiteiten in de BIZ zijn een aanvulling op die van de gemeente.
  • De gemeente zelf ‘verdient’ niets aan de bedrijveninvesteringszone centrum Elst en Heteren.
  • Als u het niet eens bent met uw belastingaanslag kunt u bezwaar maken.
  • Bereken hoeveel gemeentelijke belastingen u betaalt als ondernemer en vergelijk dit met andere gemeenten. Let op: de BIZ-bijdrage voor ondernemers in het centrum van Elst en Heteren zitten niet in deze vergelijking.