Belastingen voor ondernemers

 • Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en Onroerende Zaakbelastingen (OZB)

  Wij bepalen de waarde van uw huis, gebouw of grond ieder jaar opnieuw. Deze waarde noemen we de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken). De hoogte van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) hangt af van de WOZ-waarde.

 • Belastingaanslag betalen

  U kunt de gemeentelijke belastingen automatisch in maandelijkse termijnen betalen. U machtigt de gemeente dan voor automatische incasso. Als er iets verandert, past u de automatische incasso aan. U kunt de automatische incasso altijd weer stoppen. U kunt uw belastingaanslag ook betalen door het bedrag aan ons over te maken.

 • Kwijtschelding belastingen aanvragen

  Als u een laag inkomen heeft en de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen. Als u kwijtschelding krijgt, hoeft u (een deel van) de onroerende-zaakbelastingen, het vaste deel van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing niet te betalen.

 • Rioolheffing

  Als uw woning, winkel of kantoor is aangesloten op de gemeentelijke riolering, betaalt u rioolheffing. De prijs voor rioolheffing hangt af van hoeveel water u gebruikt van waterbedrijf Vitens.

 • Bereken uw lokale lasten

  Met behulp van de lokalelastenmeter kunt u berekenen hoeveel gemeentelijke belastingen u betaalt als inwoner of ondernemer. Ook kunt u de hoogte van de belastingen vergelijken met die van andere gemeenten.

 • Bezwaar maken tegen belastingaanslag en/of WOZ-waarde

  Als u het niet eens bent met uw belastingaanslag en/of WOZ-waarde, raden wij u aan een afspraak te maken voor een gesprek. In het gesprek kunnen wij uw vragen beantwoorden en uitleg geven bij uw belastingaanslag en/of WOZ-waarde.

 • Bedrijveninvesteringszone (BIZ) centrum Elst

  Ondernemers in het centrum van Elst hebben een bedrijveninvesteringszone (BIZ) opgericht. In de BIZ investeren ondernemers in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De gebruikers en eigenaren van panden in het centrum van Elst die niet als woning worden gebruikt, betalen hiervoor een BIZ-bijdrage aan de gemeente. De gemeente geeft de opbrengst als subsidie aan Stichting Centrummanagement Elst die hiervoor activiteiten uitvoert.

 • Reinigingsrechten

  Als uw bedrijfsafval vergelijkbaar is met huishoudelijk afval, kan de gemeente uw bedrijfsafval inzamelen. U betaalt dan reinigingsrechten. U krijgt hiervoor elk jaar een aanslag.