Nuttige links voor ondernemers

 • Ondernemersplein: alle informatie van de overheid voor ondernemers.

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven: informatie over het nut van een aansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers. Ook kunt u vanaf hier eenvoudig navigeren naar informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 • VNO-NCW

 • MKB Doorstart: richt zich op vragen van ondernemers in de volle breedte van het ondernemerschap. Alle aspecten komen in het programma aan bod, maar in dit programma is er extra aandacht voor de financiële kant.

 • Starters Informatie Centrum: geeft ervaren ondernemers en specialisten een platform om kennis te delen met startende / andere ondernemers.

 • Detailhandel Nederland: behartigt de collectieve sociale en economische belangen van de winkeliers
   
 • Gelderse-Economie: het Bureau Economisch Onderzoek van de Provincie Gelderland houdt zich bezig met gegevensverzameling, analyse, toekomstverkenningen en monitoring van de sociaal-economische situatie in Gelderland.
   
 • KVK-Financieringsdesk: helpt ondernemers bij hun zoektocht naar geld.
   
 • Berichtenbox voor bedrijven: een beveiligd e-mailsysteem. Hiermee kunt u digitaal berichten uitwisselen met de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. U heeft dus niet meer te maken met openingstijden en u kunt uw vraag stellen op het voor u geschikte moment van de dag.
   
 • EUREGIO: maakt zich sterk voor de samenwerking tussen Nederland en Duitsland door te vereenvoudigen en te komen tot meerwaarde voor beide zijden. Daarbij ziet de EUREGIO zich als draaischijf en als bemiddelende instantie tussen beide landen.
   
 • Kamer van Koophandel (KvK): wil ondernemers van dienst zijn door hen in staat te stellen veilig zaken te doen en hun start- en groeiambities waar te maken. De KvK helpt hen succesvoller te kunnen starten, innoveren en ondernemen in binnen- en buitenland met de data, kennis en netwerken van de KvK.
   
 • LTO Noord: LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas. De organisatie werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke positie van haar leden, boeren en tuinders. Hoe? Door ruimte voor agrarische ondernemers te maken of te houden.
   
 • Ondernemingsdatabank: omdat bij ondernemen 1.001 vragen rijzen, biedt deze databank u meer dan 26.000 zakelijke adviezen in 15 rubrieken.
   
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: ondersteunt ondernemers met subsidies, zakenpartners, kennis en regelgeving. Bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.
   
 • Stichting Regionaal Nijmeegs Centrum voor Technologie (RNCT): stimuleert innovatie bij het MKB uit de ‘maakindustrie’ in de regio groot-Nijmegen. Centraal staan innovaties in product, proces, organisatie en markt. Daarbij draait het altijd om de manier waarop met deze innovaties concurrentievoordeel behaald kan worden.
   
 • Stichting nieuwe bedrijvigheid Gelderland


Heeft u nog een nuttige link voor ondernemend Overbetuwe dan horen wij dat graag via het bedrijvenloket@overbetuwe.nl.