Nuttige links voor ondernemers

 • Ondernemersplein: op het Ondernemersplein van de overheid krijgt u antwoord op al uw ondernemersvragen. Informatie en advies van de overheid voor ondernemers door KVK, Belastingdienst, RVO, CBS, UWV en andere overheidsorganisaties.

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: ondersteunt ondernemers met subsidies, zakenpartners, kennis en regelgeving. Bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.

 • MKB Doorgaan: landelijk werkende, onafhankelijke, not-for-profit stichting die vroegsignalering van (financiële) problemen organiseert en hulp biedt aan mkb-ondernemers en zzp’ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, maar die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden.

 • Berichtenbox voor bedrijven: een beveiligd e-mailsysteem. Hiermee kunt u digitaal berichten uitwisselen met de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. U heeft dus niet meer te maken met openingstijden en u kunt uw vraag stellen op het voor u geschikte moment van de dag.

 • EUREGIO: maakt zich sterk voor de samenwerking tussen Nederland en Duitsland door te vereenvoudigen en te komen tot meerwaarde voor beide zijden. Daarbij ziet de EUREGIO zich als draaischijf en als bemiddelende instantie tussen beide landen.
   
 • LTO Noord: LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas. De organisatie werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke positie van haar leden, boeren en tuinders. Hoe? Door ruimte voor agrarische ondernemers te maken of te houden.
   
 • Stichting Regionaal Nijmeegs Centrum voor Technologie (RNCT): stimuleert innovatie bij het MKB uit de ‘maakindustrie’ in de regio groot-Nijmegen. Centraal staan innovaties in product, proces, organisatie en markt. Daarbij draait het altijd om de manier waarop met deze innovaties concurrentievoordeel behaald kan worden.
   
 • VNO-NCW: Maakt zich hard voor een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat. Dat doen ze zowel op nationaal als internationaal niveau. Zij spreken namens ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren. Van de AEX-bedrijven tot familiebedrijven, het midden- en kleinbedrijf en jonge ondernemingen. Met als doel: ruimte voor ondernemerschap. Zodat Nederland wereldwijd herkend wordt als duurzame en welvarende economie.
   
 • Gelderse economie: het Bureau Economisch Onderzoek van de Provincie Gelderland houdt zich bezig met gegevensverzameling, analyse, toekomstverkenningen en monitoring van de sociaal-economische situatie in Gelderland.

Heeft u nog een nuttige link voor ondernemend Overbetuwe dan horen wij dat graag via het bedrijvenloket@overbetuwe.nl.