Gevelstimuleringsfonds

Voor ondernemers hadden wij tijdelijk een gevelstimuleringsfonds. Deze subsidie kon u aanvragen tot 1 juni 2019. Hiermee kon u subsidie aanvragen voor de verbetering van de voorgevel van uw bedrijfspand of winkel en/of het voorterrein.

Deze pagina is nog relevant voor de vaststelling van de subsidie.

bedrijventerrein in gemeente Overbetuwe

Vaststelling subsidie

U krijgt de subsidie uitbetaald als uw ingediende facturen door de gemeente zijn gecontroleerd door middel van het formulier subsidievaststelling gevelstimuleringsfonds. Deze stuurt u in, uiterlijk binnen vier weken na afronding van de werkzaamheden.

Uiterlijk op 31 december 2019 dient u een aanvraag om subsidievaststelling in, met daarbij de facturen en betalingsbewijzen van de uitgevoerde werkzaamheden.

De regeling

De regeling is bekend als 'Tijdelijke subsidieregeling verbetering beeldkwaliteit bedrijventerreinen en winkelgebieden Overbetuwe 2018'.