Gehandicaptenparkeerkaart

Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen? U kunt bij de gemeente een Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen binnen de EU. U moet zich wel houden aan de lokale regels voor parkeren.

Online regelen >>             

Aanvraag

U kunt de gehandicaptenparkeerkaart online aanvragen of een aanvraagformulier indienen. Een medisch onderzoek hoort bijna altijd bij de aanvraagprocedure. Bij een verlenging van de kaart is meestal geen medisch onderzoek meer nodig.

Meenemen

Bij het ophalen van de kaart (en eventueel het medisch onderzoek) moet u het volgende meenemen:

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Een recente pasfoto
  • Eventueel eerder afgegeven gehandicaptenparkeerkaarten

Medisch onderzoek

Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart moet u een aantoonbare loopbeperking hebben als gevolg van een aandoening of gebrek van langdurige aard. Een arts van het indicatiebureau beoordeelt de oorzaak en de ernst van uw handicap of ziekte. Uw persoonlijke omstandigheden worden ook meegewogen. De arts doet niet altijd een lichamelijk onderzoek, maar zal in ieder geval een aantal vragen stellen om uw omstandigheden goed te kunnen beoordelen. De arts adviseert de gemeente of u in aanmerking komt voor een parkeerkaart.

Kosten

In 2019 zijn de kosten in totaal maximaal € 116,-. Dit bestaat uit kosten voor de kaart (€ 24,50) en het medisch onderzoek (€ 91,50). U voldoet de kosten (contant of met pin) tijdens het ophalen van de nieuwe kaart.

Soorten kaarten

Bestuurderskaart
Bent u gehandicapt en bestuurt u zelf de auto, dan kunt u een verzoek indienen voor een bestuurderskaart. Met deze kaart kunt u een auto onder meer op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De parkeerkaart is niet kentekengebonden, u kunt de kaart voor elke auto gebruiken. Wel is de kaart persoonsgebonden.

Passagierskaart
Als u door uw handicap continu afhankelijk bent van vervoer door anderen van deur tot deur, dan kunt u een passagierskaart aanvragen. Met deze kaart kan uw chauffeur onder meer op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De kaart is persoonsgebonden.

Instellingskaart
De kaart voor instellingen is bestemd voor het vervoer van de bewoners. Instellingen kunnen voor het vervoer van hun bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze instellingskaart is het niet meer noodzakelijk om voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen.

Uitvoeringsinstantie

Gemeente