Persoonsgebonden budget (pgb)

De gemeente heeft contracten met zorgaanbieders voor jeugd en Wmo ondersteuning. Als u daar geen gebruik van wilt maken en uw eigen zorg wilt regelen, bespreekt u de mogelijkheden voor een persoonsgebonden budget (pgb) met uw consulent.

Informatie voor PGB houders in Corona periode

Maakt u gebruik van een Persoonsgebonden Budget (PGB) om zorg in te kopen onder de Jeugdwet of de Wmo? Dan vindt u op de pagina Informatie voor PGB houders belangrijke informatie.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een pgb-Jeugdwet en pgb-Wmo zijn in grote lijnen hetzelfde:

  • U heeft een indicatie vanuit de Jeugdwet of Wmo.
  • U kunt uitleggen waarom u een pgb wilt in plaats van zorg in natura.
  • U bent in staat om zelf of met behulp van een vertegenwoordiger zorg in te kopen.
  • U bent of uw vertegenwoordiger is in staat om zorgverleners aan te sturen. Zodat ze de juiste dingen voor u op de goede manier doen.

U kunt of uw vertegenwoordiger kan beoordelen of de zorg die u krijgt voldoende en goed is. De zorg moet bij u passen en veilig zijn.

Kijk voor meer informatie bij Per Saldo. Of neem contact op met de onafhankelijke cliëntondersteuner van Stichting MEE.

Aanvragen

Neem contact op met een consulent van het Sociaal Domein. U moet kunnen uitleggen waarom de zorgaanbieders van de gemeente niet geschikt zijn in uw situatie. Blijkt dat een pgb voor u de beste oplossing is, dan stelt u een pgb-plan op. In dit plan beschrijft u welke zorg u inkoopt, hoeveel uren of dagen per week en tegen welk tarief.

Daarna sluit u een zorgovereenkomst af met uw zorgverlener(s). De ondertekende overeenkomst stuurt u naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt uw rekeningen.

Soorten pgb

Er zijn 3 soorten pgb's:

  1. professionele ondersteuning (zorgverlener) in dienst van een zorginstelling
  2. professionele ondersteuning (zorgverlener) als zelfstandig ondernemer (ZZP-er ingeschreven bij de Kamer van Koophandel)
  3. niet-professionele ondersteuning (bijv. familielid of buren)

Het tarief voor soort 1 ligt hoger dan de tarieven voor soort 2 en 3.

Wilt u een hulpmiddel (bijv. scootmobiel) kopen, dan krijgt u hetzelfde bedrag dat de gemeente betaalt aan aanbieders waarmee een contract is gesloten. Is het hulpmiddel duurder? Dan betaalt u de extra kosten zelf.

Uitbetaling

U krijgt het geld van uw pgb niet zelf. Wij betalen uw pgb aan de SVB. U stuurt de factuur van uw zorgverlener naar de SVB en die betaalt aan uw zorgverlener. De SVB betaalt uw declaratie alleen als u een zorgovereenkomst heeft met uw zorgverlener(s). Een pgb voor hulpmiddelen betalen wij rechtstreeks aan u uit.

Bekijk de tarieven.