Huishoudelijke hulp

Heeft u moeite met het schoonhouden van uw woning of ander huishoudelijk werk? Dan is het misschien mogelijk om hulp te krijgen bij het huishouden.

Voorwaarden

Huishoudelijke ondersteuning is bedoeld voor inwoners van de gemeente Overbetuwe. Daarnaast bent u niet of onvoldoende in staat om op eigen kracht of met behulp van het sociaal netwerk (kinderen, familie, buren, vrienden etc.) een schone, leefbare woonruimte te realiseren. Kunt u zelf goed bepalen welk schoonmaakwerk er gedaan moet worden, dan komt u misschien in aanmerking voor deze algemene voorziening. U kunt rechtstreeks met de zorgaanbieder naar keuze afspraken maken. Wel moet u voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • U bent 75 jaar of ouder en woont zelfstandig.
 • U bent tussen de 18 en 74 jaar en ervaart langdurig (langer dan 6 weken) lichamelijke en/of sociale beperkingen.
 • Uw mantelzorger is overbelast of dreigt overbelast te raken. U kunt eenmalig maximaal 6 maanden ondersteuning ontvangen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Mantelzorg Overbetuwe per email of bel 06-46 37 50 70 / 085 040 60 66.
 • U heeft tijdelijk ondersteuning nodig na een opname in het ziekenhuis. Eenmalig ontvangt u 3 maanden ondersteuning.
 • U ontvangt geen zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Komt u in aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning (algemene voorziening), dan stelt de zorgaanbieder samen met u een overeenkomst op waarin u de afspraken vastlegt. De zorgaanbieder geeft vervolgens het aantal uren dat u huishoudelijke ondersteuning ontvangt door aan de gemeente Overbetuwe.

Eigen bijdrage

Als u gebruik maakt van de huishoudelijk ondersteuning betaalt u een eigen bijdrage. Dit is een bedrag van € 19,- per maand. U ontvangt de rekening voor de eigen bijdrage vanuit het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Op de website van het CAK kunt u controleren wanneer u wel of niet een eigen bijdrage moet betalen.

Geen eigen regie

Kunt u niet meer zelf bepalen welke schoonmaakwerkzaamheden gedaan moeten worden. Of u bent onvoldoende in staat om zelf structuur aan uw dag te geven. Dan komt u misschien in aanmerking voor een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke ondersteuning. De zorgaanbieder beoordeelt dit. Komt u in aanmerking, neemt u dan contact op met het Sociaal Team Overbetuwe. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 14 0481 of per e-mail.

Aanvragen huishoudelijke hulp

Denkt u dat u na het lezen van bovenstaande informatie in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning? Dan kunt u direct contact opnemen met een van onderstaande zorgaanbieders. Zij maken met u een afspraak voor een huisbezoek. Tijdens het gesprek bekijkt de zorgaanbieder:

 • of u in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning,
 • hoeveel hulp u nodig heeft,
 • wat er gedaan moet worden,
 • hoe vaak de huishoudelijke ondersteuning nodig is,
 • wat u zelf nog kunt doen.

Uitdagingen

Graag willen we iedereen die huishoudelijke ondersteuning ontvangt of aanvraagt zo goed en snel mogelijk helpen. De vraag naar huishoudelijke ondersteuning is de afgelopen periode opgelopen. Dit zorgt voor uitdagingen op het gebied van voldoende personeel en wachttijden. Ondanks dat de zorgaanbieder er alles aan doet om u de ondersteuning te bieden die u nodig heeft, kan het zijn dat dit in de zomerperiode niet altijd lukt. We begrijpen dat dit voor u erg vervelend is. De zorgaanbieder doet er alles aan om dit te voorkomen. Een zorgvuldige afweging wordt vooraf gemaakt. Ondanks alles kan het in de zomerperiode voorkomen dat u:

 • niet altijd huishoudelijke ondersteuning van dezelfde huishoudelijke hulp ontvangt;
 • niet altijd vanzelfsprekend vervanging krijgt als uw huishoudelijke hulp ziek is of verlof heeft,
 • mogelijk tijdelijk korter of minder hulp ontvangt dan afgesproken.

De personeelskrapte is een lokaal, maar ook landelijk probleem, doordat mensen steeds ouder worden en langer zelfstandig wonen. Aan de andere kant is er de landelijke brede trend van personeelskrapte in diverse bedrijfssectoren. Samen met de aanbieders doen we er alles aan om de huishoudelijke ondersteuning voor iedere inwoner die dat nodig heeft mogelijk te maken.

Vragen

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.30 – 13.00 uur via telefoonnummer 14 0481. Belt u na 13.00 uur, dan wordt er een terugbelverzoek gemaakt en nemen we binnen 24 uur contact met u op. Ook kunt u ons een e-mail sturen met uw vraag. 

Zorgaanbieders

Meldpunt bij fraude

Denkt u dat een inwoner of zorgverlener fraudeert met Huishoudelijk hulp? Geef dat dan aan ons door via Het Meldpunt Signalen Zorg.