Wet maatschappelijke ondersteuning

Als u geen oplossing voor ondersteuning vindt binnen uw eigen omgeving, dan komt u mogelijk in aanmerking voor ondersteuning vanuit de Wmo.

Wat moet u doen?

U neemt contact op met onze consulent om een melding te doen van uw hulpvraag. Heeft u ideeën over de oplossing voor ondersteuning? Dan kunt u deze kwijt in het persoonlijk plan. Stuur het plan binnen 7 dagen naar uw consulent.

Gesprek over uw melding

Een medewerker van het Wmo-loket neemt contact met u op en plant eventueel een persoonlijk gesprek in. U bespreekt dan welke mogelijkheden er zijn om zelf of met hulp van mensen om u heen ondersteuning te krijgen.

Verloop van uw aanvraag

1.    Van het gesprek wordt een verslag gemaakt dat u thuisgestuurd krijgt. Op dit verslag kunt u reageren.
2.    Het verslag moet ondertekend en teruggestuurd worden naar uw consulent. Hiermee dient u een aanvraag in.
3.    Na afhandeling van uw aanvraag ontvangt u een beslissing van de gemeente.

Wat zijn de regels van een keukentafelgesprek?

Vraagt u hulp aan via de Wmo, dan is de gemeente verplicht onderzoek te doen naar welke mogelijkheden u zelf heeft en of de gemeente die moet aanvullen. Dit onderzoek noemen we vaak een ‘keukentafelgesprek’.

Regels keukentafelgesprek.