Mantelzorgwaardering en mantelzorgurgentie

De mantelzorgwaardering is een blijk van waardering aan alle mantelzorgers. Het is een geldbedrag van maximaal € 225,-.

Beschrijving

De mantelzorgwaardering is een blijk van waardering aan alle mantelzorgers. Het is een geldbedrag van maximaal € 225,-.

Aanvraagformulier (Pdf 174kB)>>

Voorwaarden

U bent mantelzorger als:

  • u meer dan gebruikelijke zorg verleent aan bijvoorbeeld uw ouder(s), broer of zus of een vriend, én;
  • u deze zorg minstens 8 uur per week en gedurende minimaal 3 maanden biedt.

Aanpak

Vul het aanvraagformulier in en stuur het per email naar info@overbetuwe.nl, of per post:

Gemeente Overbetuwe
Postbus 11
6660 AA Elst

Meer informatie

Als u het fijn vindt om hulp te krijgen bij het invullen, of een gesprek wilt, dan kunt ook terecht bij het Sociaal Kernteam of bij Forte Welzijn. Wij willen uw inzet als mantelzorger behouden en willen voorkomen dat u eventueel overbelast raakt. In een persoonlijk gesprek kan daarom met u besproken worden wat het bieden van mantelzorg voor u betekent. We bespreken of u nog andere ondersteuning nodig heeft om de mantelzorg te kunnen blijven bieden.

Mantelzorgurgentieverklaring

U kunt als (toekomstige) inwoner bij ons een mantelzorgurgentieverklaring aanvragen. Met deze verklaring kunt u voorrang krijgen op de wachtlijst voor een sociale huurwoning binnen onze gemeente. Kijk of u recht heeft op de verklaring (Pdf 274kB).

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.