Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Er zijn 3 verschillende kaarten:

 • bestuurderskaart: Heeft u een beperking en rijdt u zelf auto? Dan kunt u een bestuurderskaart aanvragen. De kaart is niet gebonden aan een kenteken. De kaart staat op uw naam u alleen kunt de kaart in elke auto gebruiken.
 • passagierskaart: Heeft u een beperking en bent u afhankelijk van vervoer door anderen? Dan vraagt u een passagierskaart aan. De kaart is niet gebonden aan een kenteken, maar aan u als persoon. Als u niet meerijdt, mag deze kaart niet worden gebruikt.
 • een kaart voor zorginstellingen: Hiermee kunnen zorginstellingen bewoners met een beperking vervoeren.

Online regelen >>

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder of passagier zijn:

Bestuurderskaart:

 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen van de gemeente Overbetuwe;
 • U heeft een geldig rijbewijs;
 • U kunt niet meer dan 100 meter aan één stuk zelfstandig lopen met hulpmiddelen als een stok, krukken of een rollator. Dit is al ten minste 6 maanden zo;
 • of u bent blijvend aan een rolstoel gebonden;
 • of u heeft andere aantoonbare ernstige beperkingen;
 • U bent van deur tot deur afhankelijk van de hulp van de bestuurder (passagierskaart).

Passagierskaart:

 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen van Overbetuwe;
 • U bent voor het vervoer van deur tot deur altijd afhankelijk van een bestuurder;
 • U kunt niet meer dan 100 meter aan één stuk zelfstandig lopen met hulpmiddelen als een stok, krukken of een rollator. Dit is al minstens 6 maanden zo;
 • of u bent blijvend aan een rolstoel gebonden;
 • of u hebt andere aantoonbare ernstige beperkingen.

Instellingenkaart:

 • De instelling moet gevestigd zijn in Overbetuwe;
 • Het bestuur van een instelling moet toegelaten zijn op grond van artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen en die zorg verleent als bedoeld in artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg;
 • U mag de kaart alleen gebruiken voor het vervoer voor mensen met een handicap die in de instelling verblijven.

Woont u niet in Overbetuwe? Vraag de gehandicaptenparkeerkaart dan aan in uw eigen gemeente. 

Kosten

In 2019 zijn de kosten in totaal maximaal € 116,-.
Dit bestaat uit kosten voor de kaart (€ 24,50) en het medisch onderzoek (€ 91,50).
U betaalt de kosten (contant of met pin) tijdens het ophalen van de nieuwe kaart.

Aanpak

U kunt de gehandicaptenparkeerkaart online aanvragen of een aanvraagformulier indienen. Een medisch onderzoek hoort bijna altijd bij de aanvraagprocedure. Bij een verlenging van de kaart is meestal geen medisch onderzoek meer nodig.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.