Zorg

 • Dementie

  Vergeet u steeds vaker dingen en heeft u daar last van? Of valt dit u op bij één van uw naasten? Blijf niet met uw zorgen rondlopen. De casemanager dementie helpt u bij vragen en ondersteuning.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Misschien kunt u niet meer zonder hulp thuis wonen. Of zelf het huishouden doen. Bijvoorbeeld door ouderdom, psychische problemen of een beperking. Vaak willen mensen in uw omgeving helpen. Of meld uw hulpvraag bij het Sociaal Team Overbetuwe of de gemeente.

 • Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

  Kunt u niet ver lopen? Maar maakt u wel gebruik van een auto? Vraag dan een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aan. Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u op gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren. U vraagt de parkeerkaart aan de bij de gemeente van uw woonplaats.

 • Mantelzorgwaardering en mantelzorgurgentie

  De mantelzorgwaardering is een blijk van waardering aan alle mantelzorgers. Het is een geldbedrag van maximaal € 225,-.

 • Sociaal Team Overbetuwe

  Het Sociaal Team Overbetuwe is er voor iedereen die een steuntje nodig heeft bij het organiseren van een oplossing.

 • Participatieraad

  De Participatieraad is een adviesraad. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Deze adviezen gaan over onderwerpen die te maken hebben met deelname van inwoners aan sociaal maatschappelijke activiteiten en de arbeidsmarkt.

 • Sociale kaart

 • Gratis scootmobiel uitleen

  Heeft u een gebroken been en wilt u toch een bezoekje brengen aan de markt? Of vindt u het lastig om (veel) te lopen? Dan is de scootmobiel uitleen wellicht iets voor u.

 • Melding psychische hulp (WvGGZ)

  Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet. Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend verplichte psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz).