Zorg

 • Wet maatschappelijke ondersteuning

  Als u geen oplossing voor ondersteuning vindt binnen uw eigen omgeving, dan komt u mogelijk in aanmerking voor ondersteuning vanuit de Wmo.

 • Dementie

  Vergeet u steeds vaker dingen en heeft u daar last van? Of valt dit u op bij één van uw naasten? Blijf niet met uw zorgen rondlopen. De casemanager dementie helpt u bij vragen en ondersteuning.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen? U kunt bij de gemeente een Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aanvragen.

 • Sociaal Kernteam

  Het Sociaal Kernteam is er voor iedereen die een steuntje nodig heeft bij het organiseren van een oplossing.

 • Participatieraad

  De Participatieraad is een adviesraad. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Deze adviezen gaan over onderwerpen die te maken hebben met deelname van inwoners aan sociaal maatschappelijke activiteiten en de arbeidsmarkt.

Uitgelicht