Loonkostensubsidie aanvragen

Werkgevers kunnen loonkostensubsidie aanvragen voor werknemers die een bijstandsuitkering krijgen en een arbeidsbeperking hebben. U vraagt loonkostensubsidie aan bij de gemeente.

Beschrijving

Als werkgever kunt u loonkostensubsidie aanvragen als u iemand met een bijstandsuitkering in dienst neemt. Het gaat om werknemers met een arbeidsbeperking die niet volledig inzetbaar zijn.

Werkt er een jongere vanaf 18 jaar in uw bedrijf die door een beperking niet het minimumloon kan verdienen? Ook voor die werknemer kunt u loonkostensubsidie aanvragen.

De hoogte van de subsidie hangt af van de loonwaarde van de werknemer. Deze wordt vastgesteld door de loonwaardemeting.

U vraagt de loonkostensubsidie aan via instrumentengids-dennis.nl

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van loonkostensubsidie zijn:

  • De werknemer heeft een bijstandsuitkering, IOAZ-uitkering of IOAW-uitkering.
  • De werknemer woont in de gemeente.
  • De werkgever heeft niet binnen 12 maanden dezelfde aanvraag gedaan.

Aanpak

Neem altijd eerst contact op met de klantmanager.

Vraagt u de subsidie aan voor een jongere? Doe dit nadat de jongere geen onderwijs meer volgt. Dit kan voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of de entreeopleiding MBO zijn.