Inburgeringscursus volgen

Als u in Nederland woont en geen Nederlands of EU paspoort heeft, moet u inburgeren. Hiervoor kunt u een inburgeringscursus volgen bij een opleidingsinstituut. Daarna moet u een inburgeringsexamen doen.

Beschrijving

Tijdens een inburgeringscursus leert u Nederlands. Maar ook hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. De cursus wordt afgesloten met een inburgeringsexamen. Haal uw examen binnen 3 jaar. Anders kan het zijn dat u geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd krijgt.

Is het uw eigen schuld dat u geen inburgeringsdiploma hebt? Dan kan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) u een boete geven.

U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen via DUO, Servicecentrum Inburgering.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het volgen van een inburgeringscursus zijn:

U:

  • woont in Nederland en
  • heeft geen Nederlands paspoort, en
  • komt niet uit een EU-land, een EER-land of Turkije of Zwitserland en
  • bent ouder dan 18 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en
  • woonde niet langer dan 8 jaar of langer in Nederland  toen u leerplichtig was en
  • heeft geen diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal en
  • komt niet tijdelijk naar Nederland voor studie of werk

Kosten

U betaalt zelf de cursus en het examen. Het is mogelijk om geld te lenen via DUO.

Aanpak

U zoekt zelf uit waar u een inburgeringscursus wilt volgen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen bij een opleidingsinstituut zoals een regionaal opleidingencentrum (ROC).

Kijk voor meer informatie op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).