Werk

  • Inburgeringscursus volgen

    Als u in Nederland woont en geen Nederlands of EU paspoort heeft, moet u inburgeren. Hiervoor kunt u een inburgeringscursus volgen bij een opleidingsinstituut. Daarna moet u een inburgeringsexamen doen.

  • Loonkostensubsidie aanvragen

    Werkgevers kunnen loonkostensubsidie aanvragen voor werknemers die een bijstandsuitkering krijgen en een arbeidsbeperking hebben. U vraagt loonkostensubsidie aan bij de gemeente.

Uitgelicht