Leerlingenvervoer aanvragen of aanpassen

Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door de afstand van huis naar school, een ziekte of handicap.

Beschrijving

Als uw kind door de afstand van huis naar school, ziekte of handicap niet zelfstandig naar school kan, kunt u leerlingenvervoer aanvragen. Wij regelen vervoer of geven u een vergoeding voor openbaar vervoer, fiets of auto. We gaan uit van vervoer naar een school die zo dicht mogelijk bij uw huis of instelling ligt. In sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage.

Online aanvragen >> 

Zorg dat school de schoolverklaring 2019-2020 (Pdf, 49 kB) of de schoolverklaring 2020-2021 (Pdf, 43 kB) invult.
Wijzigingen geeft u zo snel mogelijk aan ons door via het wijzigingsformulier leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020 (Pdf, 104 kB)

Vervoer na 11 mei

Op dinsdag 21 april is bekend gemaakt dat het (speciaal) basisonderwijs na de meivakantie weer open gaat. Dit betekent dat wij het schoolvervoer met de taxi ook weer hervatten. Dat doen wij vanaf maandag 11 mei. Lees welke regels er gelden voor het vervoer.

Voorwaarden

 • Uw kind kan niet zelfstandig naar school, door de afstand van huis naar school, ziekte of handicap.
 • De school is de dichtstbijzijnde school van uw woning.
 • De afstand naar school is 6 kilometer of meer.
 • De school sluit aan bij de gewenste geloofs- of levensovertuiging.

Leerlingenvervoer aanvragen

 • Vul het online aanvraagformulier in, of;
 • Als dat niet online lukt, neem dan contact met ons op.
 • De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing. Zolang uw aanvraag in behandeling is, krijgt u nog geen leerlingenvervoer.

Vormen van vergoeding

 • De gemeente geeft u een vergoeding voor fiets (€ 0,09 per kilometer) of openbaar vervoer (kosten van de goedkoopste manier van reizen). Uw kind gaat zelf (of onder begeleiding) met de fiets of openbaar vervoer naar school.
 • Als niemand in uw omgeving uw kind kan begeleiden, kunnen wij uw kind aanmelden voor het project MEE reizen, voor de GO-OV app  op de smartphone van uw kind of de Buzz Buddy
 • De gemeente geeft u een vergoeding voor de auto (€ 0,19 per kilometer). U brengt zelf uw kind naar school.
 • De gemeente zorgt voor aangepast vervoer. Uw kind gaat met een taxi(bus) naar school.

Eigen bijdrage bij (speciaal) basisonderwijs

Als uw kind naar een basisschool of speciaal basisonderwijs gaat, betaalt u een eigen bijdrage.

Voor schooljaar 2019-2020 is dit:

 • Basisonderwijs: € 780,00 per schooljaar.
 • Speciaal basisonderwijs: € 585,00 per schooljaar.

Als uw verzamelinkomen over 2017 € 26.550,00 of lager was, hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Voor schooljaar 2020-2021 is dit:

 • Basisonderwijs: € 571,00 per schooljaar.
 • Speciaal basisonderwijs: € 428,25 per schooljaar.

Als uw verzamelinkomen over 2018 € 26.550,00 of lager was, hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Meer informatie

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.