Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door de afstand van huis naar school, een ziekte of handicap. De gemeente gaat uit van vervoer naar een school die zo dicht mogelijk bij uw huis of instelling ligt.

Aanvraagformulier schooljaar 2019 - 2020 >>

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een vergoeding als:

 • de school de dichtstbijzijnde school is van uw woning;
 • uw kind niet zelfstandig kan reizen naar school door: afstand, een ziekte of handicap;
 • de school op een afstand van 6 kilometer of meer ligt;
 • de school aansluit bij de gewenste geloofs- of levensovertuiging.

 

Kosten

De gemeente berekent een eigen bijdrage als:

 • de leerling naar een basisschool of speciaal basisonderwijs gaat;
 • uw verzamelinkomen over 2017 hoger is dan €26.550,- (schooljaar 2019 - 2020).

 Eigen bijdrage per onderwijsvorm:

 • Basisonderwijs: € 780,00 per schooljaar
 • Speciaal basisonderwijs: € 585,00 per schooljaar

Vergoeding

Voor het reizen met het openbaar vervoer, fiets of auto kunt u een vergoeding krijgen. Ook de begeleider krijgt de reiskosten vergoed.

 • Fietsvergoeding: 0,09 cent per kilometer
 • Autovergoeding: 0,19 cent per kilometer
 • Vergoeding openbaar vervoer: kosten van de goedkoopste manier van reizen

 

Aanpak

Het behandelen van uw aanvraag duurt maximaal acht weken. Zolang uw aanvraag in behandeling is, wordt er geen leerlingenvervoer ingezet.

Stap 1. Wij kijken eerst naar de mogelijkheden van uw kind om zelfstandig te reizen met de fiets of met het openbaar vervoer. Ook kijken we naar de mogelijkheden van ouders/verzorgers om uw kind te begeleiden of zelf naar school te brengen.

Stap 2. Uw kind kan nog niet zelfstandig reizen, maar kan dit wel leren. Dan wordt er verwacht dat u uw kind zelfstandig leert reizen. Voor de vervoerskosten die u hiervoor maakt, krijgt u een vergoeding. Kunt u dit niet zelf doen en ook niemand in uw omgeving? De gemeente kan uw kind aanmelden voor de GO-OV app op de smartphone van uw kind of de Buzz Buddy.

Stap 3. Kan uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding naar school? En komt dit door een ziekte of handicap? Dan komt uw kind mogelijk in aanmerking voor aangepast groepsvervoer. Dit is vervoer per taxi(bus). Een medische verklaring van een arts of specialist is nodig om dit te beoordelen. Dit kunt u als bijlage meesturen met de aanvraag.

Afspraken met de vervoerder

Belangrijke zaken die wij met Willemsen-de Koning hebben afgesproken. Een groot deel van die afspraken vindt u ook terug in het boekje dat u van Willemsen-de Koning krijgt over het leerlingenvervoer.

Wijzigingen en contact

Geef uw wijzigingen door via het wijzigingsformulierMail of bel ons voor meer informatie.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door.

Wilt u na dit gesprek nog bezwaar maken? De gemeente moet uw bezwaar dan binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden, hebben ontvangen. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.