Jeugdhulp

Heeft u problemen met de opvoeding van uw kind(eren) en weet u zelf even niet meer wat u kunt doen? Misschien heeft u dan (gespecialiseerde) hulp of ondersteuning nodig voor uw kind. Stel uw vraag aan onze jeugdconsulenten. Bel ons of mail naar jeugd@overbetuwe.nl. Voor vragen over opvoeden en opgroeien van uw kind(eren) kunt u terecht bij het Sociaal Kernteam.

Kosten

Heeft u een beschikking van ons voor jeugdhulp? Dan worden de kosten volledig vergoed. U betaalt geen eigen bijdrage.

Aanpak

Zo doet u een hulpvraag bij de gemeente:

  • Neem contact met ons op. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen.
  • Wij maken met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag ook iemand anders aanwezig zijn.
  • Wij bespreken de volgende zaken met u:
    - Wat kunt u nog zelf?
    - Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
    - Kunnen wij (gespecialiseerde) hulp bieden?
  • Na het gesprek wordt een plan van aanpak geschreven. Dit mag u ook zelf doen. Het ondertekenen van dit plan geldt als officiële aanvraag.

Als uit het plan blijkt dat er gespecialiseerde hulp nodig is, geeft de jeugdconsulent advies over het zorgtraject. Daarna krijgt u een beschikking waarmee het hulptraject gestart kan worden. Dit kan ook met een persoonsgebonden budget (pgb).

Verlengen

U kunt 8 weken voor de einddatum het evaluatieformulier invullen. Dit vult u samen met uw zorgverlener in. Samen met het zorg- of behandelplan van de zorgaanbieder stuurt u dit naar ons. Het zorg- of behandelplan is vanuit de zorgaanbieder gericht op uw ondersteuning en de doelen.

Bijna 18 jaar

Als je 18 bent val je niet meer onder de Jeugdwet. Neem contact op met de jeugdconsulent. Samen gaan jullie bekijken welke zorg er nodig is als je 18 jaar wordt.

Huiselijk geweld of kindermishandeling

Veilig Thuis is er voor advies, hulp of ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kunt u terecht als u hulp zoekt of u zorgen maakt over anderen. De experts van Veilig Thuis zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Telefoon 0800 2000 (gratis) of ga naar Veilig Thuis.

Levensbedreigende situaties of spoedeisende hulp

Bent u of iemand anders leven in gevaar? Bel het alarmnummer 112 voor spoedeisende hulp. Heeft u een probleem thuis? Ontstaat er een crisis en is er nú hulp nodig? Bel dan naar de Spoedeisende Zorg Jeugdbescherming Gelderland op het nummer 0900 99 555 99.

Persoonsgegevens en privacy

De jeugdconsulenten gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Er gaan geen gegevens naar een huisarts of andere instantie zonder uw toestemming. Dit doen we altijd in overleg met u. Daar maken we alleen een uitzondering op als er sprake is van een onveilige situatie voor u of uw omgeving.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door.

Wilt u na dit gesprek nog bezwaar maken? De gemeente moet uw bezwaar dan binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden, hebben ontvangen. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Let op

Voor een vergoeding voor een dyslexietraject gelden andere voorwaarden.