Persoonlijk Minima Budget (PMB) aanvragen

Als u een laag inkomen heeft, kunt u één keer per jaar een vast bedrag krijgen om noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. Bel 14 0481 en vraag om een aanvraagformulier.

Voorwaarden

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • Uw inkomen per maand is niet hoger dan de norm.
  • Alleenstaand of alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: € 1.076,79.
  • Gehuwd, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: € 1.538,27.
  • Alleenstaand of alleenstaande ouder, vanaf pensioengerechtigde leeftijd: € 1.205,96
  • Gehuwd, vanaf pensioengerechtigde leeftijd: € 1.642,22

Als u met meerdere mensen op een adres woont, neemt u contact met ons op. Wij kunnen voor u berekenen of u in aanmerking komt voor een Persoonlijk Minima Budget.

Hoogte van het PMB

 • Alleenstaande € 390,00
 • Gezin € 557,00
 • Ouders van schoolgaande kinderen tot en met 17 jaar krijgen extra:
  • € 50,00 per kind op de basisschool.
  • € 100,00 per kind op het voortgezet onderwijs.
 • Als u de afgelopen 12 maanden een Wmo-voorziening heeft gebruikt: € 100,00.
 • Als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft: € 100,00
 • Als u de afgelopen 5 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering, een IOAW-uitkering heeft gehad en om medische redenen een volledige ontheffing van de arbeidsplicht heeft of een bijstandsuitkering: € 100,00

Meer informatie

U kunt u ook aanmelden voor de collectieve zorgverzekering.