Studietoeslag aanvragen

Bent u een student met een structurele medische beperking en kunt u naast uw studie niet bijverdienen? Misschien hebt u dan recht op studietoeslag.

Voorwaarden

De studietoeslag is voor inwoners van Overbetuwe die studeren en aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U kunt als gevolg van een ziekte of gebrek structureel naast uw studie geen inkomsten verwerven.
  • U ontvangt studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) of een bijdrage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
  • U heeft geen recht op een uitkering op grond van de Wajong.

Aanvragen

De studietoeslag kunt u schriftelijk aanvragen via het aanvraagformulier studietoeslag. U kunt hiervoor bellen met 14 0481 en vragen naar een consulent Inkomen of mailen naar info@overbetuwe.nl t.a.v. Werk & Inkomen.

Belangrijk: u kunt met terugwerkende kracht studiefinanciering aanvragen. Geef dit duidelijk aan op het aanvraagformulier. De studietoeslag kan met terugwerkende kracht tot 1 april 2022 worden aangevraagd. U moet wel voldoen aan de voorwaarden.  

Hoogte van de studietoeslag

De studietoeslag is per 1 juli 2022:

  • 21-jarigen en ouder: € 302,79 per maand
  • 20-jarigen: € 242,23 per maand
  • 19-jarigen: € 181,67 per maand
  • 18-jarigen: € 151,40 per maand
  • 17- jarigen: € 119,60 per maand 
  • 16-jarigen: €104,46 per maand
  • 15-jarigen: € 90,84 per maand

Inkomsten uit een stagevergoeding boven de € 181,67 worden in mindering gebracht op de studietoeslag. 

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Stel gerust uw vraag en bel naar 14 0481. Vraag naar een consulent Inkomen.