Persoonlijk Minima Budget (PMB) aanvragen

Eén keer per jaar kunt u een vast bedrag krijgen voor noodzakelijke uitgaven.

Beschrijving

Het persoonlijk minima budget is voor mensen die een jaar of langer van een laag inkomen moeten leven. Het inkomen van de partner telt ook mee.

Bel voor het aanvraagformulier

Voorwaarden

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • Uw inkomen per maand is niet hoger dan de norm.
  • Alleenstaand of alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: € 1256,07
  • Gehuwd, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: € 1794,39
  • Alleenstaand of alleenstaande ouder, vanaf pensioengerechtigde leeftijd: € 1397,26
  • Gehuwd, vanaf pensioengerechtigde leeftijd: € 1892,81

Bel ons als u met meer mensen op een adres woont. Wij kunnen voor u berekenen of u in aanmerking komt voor een Persoonlijk Minima Budget.

Hoogte van het PMB

 • Alleenstaande € 415,00
 • Gezin € 593,00
 • Ouders van schoolgaande kinderen tot en met 17 jaar krijgen extra:
  • € 50,00 per kind op de basisschool.
  • € 100,00 per kind op het voortgezet onderwijs.

Het PMB verhogen wij met € 100,00 als

 • u de afgelopen 12 maanden een Wmo-voorziening heeft gebruikt of
 • u de pensioengerechtigde leeftijd heeft of
 • u de afgelopen 5 jaar een bijstandsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering of IOAW-uitkering heeft gehad en om medische redenen een ontheffing van de arbeidsplicht heeft.

Meer informatie