Persoonlijk Minima Budget (PMB) aanvragen

Eén keer per jaar kunt u een vast bedrag krijgen om noodzakelijke uitgaven te kunnen doen.

Beschrijving

Als u een laag inkomen heeft, kunt u één keer per jaar een vast bedrag krijgen om noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. Bel 14 0481 en vraag om een aanvraagformulier.

Voorwaarden

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • Uw inkomen per maand is niet hoger dan de norm.
  • Alleenstaand of alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: € 1.076,79.
  • Gehuwd, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: € 1.538,27.
  • Alleenstaand of alleenstaande ouder, vanaf pensioengerechtigde leeftijd: € 1.205,96
  • Gehuwd, vanaf pensioengerechtigde leeftijd: € 1.642,22

Als u met meerdere mensen op een adres woont, neemt u contact met ons op. Wij kunnen voor u berekenen of u in aanmerking komt voor een Persoonlijk Minima Budget.

Hoogte van het PMB

 • Alleenstaande € 390,00
 • Gezin € 557,00
 • Ouders van schoolgaande kinderen tot en met 17 jaar krijgen extra:
  • € 50,00 per kind op de basisschool.
  • € 100,00 per kind op het voortgezet onderwijs.
 • Als u de afgelopen 12 maanden een Wmo-voorziening heeft gebruikt: € 100,00.
 • Als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft: € 100,00
 • Als u de afgelopen 5 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering, een IOAW-uitkering heeft gehad en om medische redenen een volledige ontheffing van de arbeidsplicht heeft of een bijstandsuitkering: € 100,00

Meer informatie

U kunt u ook aanmelden voor de collectieve zorgverzekering.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.