Bijzondere bijstand aanvragen

Met bijzondere bijstand kunt u onverwacht hoge kosten betalen. Bijvoorbeeld als u bewindvoeringskosten moet betalen of als u ineens een advocaat nodig heeft. U kunt bijzondere bijstand aanvragen als uw inkomen en vermogen te laag zijn om dit zelf te kunnen betalen.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden.
 • Uw kosten zijn onverwacht maar noodzakelijk.
 • Uw inkomen en vermogen zijn te laag om de kosten zelf te kunnen betalen.
 • Er is geen andere vergoeding voor de kosten.
 • U heeft de kosten nog niet gemaakt en nog niet betaald.

Bijzondere bijstand aanvragen

 • Bel het team Uitvoering Sociaal via 14 0481 of kom langs tijdens ons inloopspreekuur.
 • U krijgt van ons een aanvraagformulier. Vul dit formulier in en lever het binnen 3 weken in.
 • De gemeente beslist binnen 8 weken of u bijzondere bijstand krijgt. U krijgt daarover een brief (beschikking). In de brief leggen we uit in welke vorm u bijzondere bijstand krijgt:
  • Een gift: u hoeft het bedrag niet terug te betalen.
  • Een lening: u betaalt het bedrag in termijnen terug.
  • Als uw inkomen en vermogen hoger is dan de geldende bijstandsnorm, moet u meestal een deel van de kosten zelf betalen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over bijzondere bijstand op de website Regelhulp of ga naar Bereken uw Recht. Daar kunt u ook zien waar u misschien nog meer voor in aanmerking komt.

Bekijk andere hulp bij uw geldzaken.