Bijzondere bijstand aanvragen

De bijzondere bijstand is bedoeld voor extra, noodzakelijke kosten die u bijvoorbeeld moet maken door ziekte, een handicap of om een andere sociale reden.

Beschrijving

Met bijzondere bijstand kunt u onverwacht hoge kosten betalen. Bijvoorbeeld als u bewindvoeringskosten moet betalen of als u ineens een advocaat nodig heeft. U kunt bijzondere bijstand aanvragen als uw inkomen en vermogen te laag zijn om dit zelf te kunnen betalen. Dus ook mensen met een minimumloon of AOW.

Bel voor het aanvraagformulier

Bijzondere bijstand

 • Bel ons voor meer informatie. Ons inloopspreekuur op woensdagmiddag is vanwege de Corona voorlopig komen te vervallen.
 • U krijgt van ons een aanvraagformulier. Vul dit formulier in en lever het binnen 3 weken in.
 • De gemeente beslist binnen 8 weken of u bijzondere bijstand krijgt. U krijgt daarover een brief (beschikking). In de brief leggen we uit in welke vorm u bijzondere bijstand krijgt:
  • Een gift: u hoeft het bedrag niet terug te betalen.
  • Een lening: u betaalt het bedrag in termijnen terug.
  • Als uw inkomen en vermogen hoger is dan de geldende bijstandsnorm, moet u meestal een deel van de kosten zelf betalen.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent inwoner van gemeente Overbetuwe.
 • U heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden.
 • Uw kosten zijn onverwacht maar noodzakelijk.
 • Er is geen andere vergoeding voor de kosten.
 • U heeft de kosten nog niet gemaakt en nog niet betaald.
 • Uw vermogen (bijvoorbeeld uw auto of spaargeld) is niet hoger dan
  • € 6.505 voor alleenstaanden
  • €13.010 voor alleenstaande ouders, gehuwden of samenwonenden
 • U heeft een laag inkomen. Hoe hoog uw inkomen mag zijn ligt aan uw leeftijd en persoonlijke omstandigheden. De volgende bedragen zijn richtlijnen (netto per maand, exclusief vakantiegeld):
  • € 1140,84 voor alleenstaanden en alleenstaande ouder(s) tot pensioengerechtigde leeftijd
  • € 1629,76 voor gehuwden / samenwonenden tot pensioengerechtigde leeftijd
  • € 1267,65 voor alleenstaanden
  • € 1268,59 voor  alleenstaande ouder(s) vanaf pensioengerechtigde leeftijd
  • € 1716,45 voor gehuwden / samenwonenden vanaf de pensioengerechtigde leeftijd
   - Voor bewindvoeringskosten gelden iets lagere bedragen.

Waarvoor is geen bijzondere bijstand mogelijk

Bijzondere bijstand is niet mogelijk voor gewone dagelijkse dingen zoals eten, kleding, een paspoort, boete of alimentatie. Ook niet voor zaken die andere instanties betalen zoals een verzekering, belastingdienst of zorgverzekering.

Medische kosten

Medische kosten worden ook niet vergoed via bijzondere bijstand. Wat medische kosten zijn is niet altijd even duidelijk. Voor u is ziek en medisch misschien hetzelfde, maar de wet maakt verschil. U kunt bijvoorbeeld wél bijzondere bijstand aanvragen voor extra kosten voor tafeltje-dek-je en bewassing. De wet bepaalt wat medische kosten zijn. Bij twijfel kunt u het beste naar ons bellen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over bijzondere bijstand op de website Regelhulp of ga naar Bereken uw Recht. Daar kunt u ook zien waar u misschien nog meer voor in aanmerking komt. Bij Forte geldzaken kunt u hulp ontvangen met (het invullen van) de aanvraag.

Bekijk andere hulp bij uw geldzaken.