Aanmelden voor collectieve zorgverzekering

De gemeente biedt een collectieve zorgverzekering aan. Dit bespaart u geld. U kunt hier gebruik van maken als u een minimuminkomen heeft.

Beschrijving

Als u een laag inkomen heeft, kunt u gebruikmaken van de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente. U krijgt dan korting op uw premie. In de aanvullende verzekering zijn meer vergoedingen opgenomen dan in de niet-collectieve aanvullende verzekering. Ook kunt u het eigen risico verspreid over het jaar betalen.

Meld u aan voor de collectieve zorgverzekering >>

Voorwaarden

 • Uw inkomen is lager dan:
  • Alleenstaande (ouder) € 1.272,57 per maand.
  • Gehuwden € 1.817,96 per maand.
 • Uw eigen vermogen is niet hoger dan de norm.
  • Alleenstaande € 6.120,00
  • Huishouden met meerdere personen € 12.240,00
 • U heeft geen premie-achterstand bij uw huidige zorgverzekeraar.
 • Aanmelden kan tot en met 31 december van elk jaar. De verzekering geldt steeds van 1 januari tot en met 31 december.
 • Menzis zegt uw oude verzekering voor u op.

Basisverzekering met een aanvullende verzekering

U kunt kiezen uit de zorgverzekeringen:

 • GarantVerzorgd 1
 • GarantVerzorgd 2
 • GarantVerzorgd 3. Deze verzekering is een goede keuze als u hoge zorgkosten heeft.

Daarnaast kunt u uit 3 tandartsverzekeringen kiezen.

Het volledige overzicht van vergoedingen vindt u op gezondverzekerd.nl

U kunt terecht bij elke zorgaanbieder waarmee Menzis een contract heeft.

Een keer aanmelden is genoeg

Als u al collectief verzekerd bent bij Menzis via de gemeente, krijgt u in december een brief met een aanbod van Menzis voor komend jaar.

Meer informatie

 • Neem contact op met Sociaal Domein.
 • Of bel de OverstapCoach van Menzis via (088) 222 49 00. Dit kan op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.
 • Bekijk andere hulp bij uw geldzaken.

Let op

U kunt elk jaar opnieuw uw eigen zorgverzekering kiezen. Wilt u overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Zeg uw huidige zorgverzekering voor 1 januari op.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.