Wet maatschappelijke ondersteuning

Als u geen oplossing voor ondersteuning vindt binnen uw eigen omgeving, dan komt u mogelijk in aanmerking voor ondersteuning vanuit de Wmo.

Wat moet u doen?

U neemt contact op met onze consulent om een melding te doen van uw hulpvraag. Heeft u ideeën over de oplossing voor ondersteuning? Dan kunt u deze kwijt in het persoonlijk plan. Stuur het plan binnen 7 dagen naar uw consulent.

Gesprek over uw melding

Een medewerker van het Wmo-loket neemt contact met u op en plant eventueel een persoonlijk gesprek in. U bespreekt dan welke mogelijkheden er zijn om zelf of met hulp van mensen om u heen ondersteuning te krijgen.

Verloop van uw aanvraag

1.    Van het gesprek wordt een verslag gemaakt dat u thuisgestuurd krijgt. Op dit verslag kunt u reageren.
2.    Het verslag moet ondertekend en teruggestuurd worden naar uw consulent. Hiermee dient u een aanvraag in.
3.    Na afhandeling van uw aanvraag ontvangt u een beslissing van de gemeente.

Sociaal Kernteam

In de gemeente Overbetuwe hebben we het Sociaal Kernteam. Het Sociaal Kernteam helpt inwoners met vragen op het gebied van welzijn en zorg. Zij denken graag met u mee en zoeken samen met u naar een oplossing. U bent ook welkom bij het Sociaal Kernteam als u een luisterend oor nodig heeft, of een frisse kijk op de situatie.