Wat is een laag inkomen?

U kunt gebruik maken van de regelingen voor minima als u een laag inkomen heeft. Maar wat is een laag inkomen? Hieronder staan de normen per 1 juli 2018.

Tabel met normen
Deze bedragen zijn inclusief vakantietoeslag.

ls er sprake is van medebewoners gelden andere normen. Deze zijn afhankelijk van de situatie.

Vermogensgrenzen per 1 januari 2018

Vermogensgrens alleenstaande    € 6.020,00
Vermogensgrens gezin                     € 12.040,00