Persoonlijk MinimaBudget

Eén keer per jaar kunt u een vast bedrag krijgen om noodzakelijke uitgaven te kunnen doen.

Voor wie?

Mensen van 21 jaar en ouder met een inkomen tot 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm maken hier aanmerking op.

Hoogte Persoonlijk MinimaBudget

In 2018 krijgt een alleenstaande € 377,00 en een gezin € 539,00 per jaar. Dit is 40% van de betreffende bijstandsnorm exclusief vakantiegeld.

Een toelage van € 100,00 per jaar wordt verstrekt aan degene die:
• de afgelopen 12 maanden gebruik heeft gemaakt van een Wmo-voorziening, of
• de pensioengerechtigde leeftijd heeft, of
• de afgelopen 5 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering, een IOAW -uitkering heeft gehad en om medische redenen een volledige ontheffing van de arbeidsplicht heeft of een uitkering volgens de Participatiewet.

Voor ouders met schoolgaande kinderen tot 18 jaar wordt een extra toelage verstrekt van € 50,- per kind op de basisschool en €100,- per kind op het voortgezet onderwijs.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het team Sociaal Domein.