Bijzondere bijstand

Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Ook als u geen minimuminkomen heeft, kunt u bijzondere bijstand krijgen. Het soort inkomen en uw leeftijd spelen geen rol. Wel houden wij rekening met de hoogte van uw inkomen en vermogen.

Waarvoor kunt u bijzondere bijstand krijgen?

De bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dat zijn extra, noodzakelijke kosten die u bijvoorbeeld moet maken door ziekte, een handicap of om een andere sociale reden. De kosten kunnen eenmalig zijn, maar ook wekelijks of maandelijks terugkomen.

Soms eigen bijdrage betalen

Als uw inkomen hoger is dan de geldende bijstandsnorm, dan moet u meestal een deel van de kosten zelf betalen. Hoeveel dit is, hangt af van de hoogte van uw inkomen en gezinssamenstelling.

Hoe kan ik bijzondere bijstand aanvragen?

Neemt u hiervoor contact op met ons team Sociaal Domein.